El Periódico

El futur mercat de Sant Antoni

Unirà comerç, arqueologia, 4 places públiques i la pacificació del trànsit de Tamarit i Borrell encara en obres.

ALEX R. FISCHER

Després més de vuit anys d'obres, 70 milions d'euros, 40.000 metres quadrats edificats, quatre plantes subterrànies excavades i 1.500 tècnics i operaris contractats, el mercat municipal més gran de Barcelona ressorgirà a finals del 2017 convertit en l'ànima comercial del barri de Sant Antoni, però també en una icona barcelonina i previsiblement més que magnètica.

Gràfic del futur mercat de Sant Antoni