29 maig 2020

Anar al contingut

AJUDA ALS AFECTATS ECONÒMICAMENT

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions per als treballadors autònoms afectats pel coronavirus

Els ajuts beneficiaran uns 4.500 treballadors i treballadores autònoms

El pressupost és de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 milions per als treballadors autònoms afectats pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa una nova línia d’ajuts per donar suport als treballadors i treballadores autònoms que hagin patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Es tracta d’una prestació econòmica de fins a 2.000 euros que podran percebre, sempre que realitzin alguna de les activitats de les quals les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament i no disposin de fonts alternatives d’ingressos.

Aquesta acció compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes. Per accedir a aquesta ajuda, els autònoms –persones físiques– hauran d’estar donats d’alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

També hauran d’acreditar les pèrdues econòmiques sofertes aquest març en comparació amb el mateix mes de l’any passat. En el cas de les treballadores i els treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparativa es durà a terme amb la mitjana de la facturació mensual des de la seva alta.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atorgarà aquesta ajuda pel procediment de concurrència competitiva fins que s’esgoti la partida pressupostària. Aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra ajuda destinada a la mateixa finalitat.

Resposta a la situació

La Generalitat ha pres aquesta decisió com a resposta urgent per a les persones que configuren el treball autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat diferents autoritats governatives a actuar davant del confinament i l’aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb pèrdues econòmiques previsibles, en la prestació del servei dels treballadors i treballadores autònomes, ja sigui per la falta de possibilitats d’oferir la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat.

Es pot demanar mes informació sobre l’ajuda a persones autònomes a través del telèfon 93 228 57 57, el correu treballautonom.tsf@gencat.cat o a la web https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/.

PREGUNTES FREQÜENTS 

→¿Quan es podrà demanar? A partir del dia 1/04/2020.

Convé remarcar que els tràmits són actius per a la consulta i que per aportar la informació i fer la sol·licitud de l’ajuda caldrà esperar a l’1 d’abril, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos de març del 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, s’ha d’esperar a final de mes.

→¿A través de quin canal? Telemàtic, a l’enllaç que es pot trobar a https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/.

→¿És un pagament únic? Sí, de fins a màxim 2.000 euros.

→¿El pot demanar qualsevol autònom? Està dirigit a les persones treballadores autònomes –persones físiques–, inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està dirigit als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

→¿Com es decidirà l’import? Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin, i que es concretaran en les instruccions de la petició.