Anar al contingut

INTERCONNEXIONS ELÈCTRIQUES

Una autopista verda per afavorir les energies netes a Europa

Red Eléctrica de España interconnecta la seva xarxa amb la UE per facilitar el desplegament de renovables

Els enllaços internacionals també asseguren el subministrament elèctric entre països i rebaixen els preus

Pilar Enériz

Una autopista verda per afavorir les energies netes a Europa

Europa i Espanya han traçat un camí verd per aconseguir l’objectiu de descarbonització de l’economia i la societat l’any 2050. Aquesta vereda, amb parada mig camí, té diverses fites fonamentals per a Espanya l’any 2030. Concretament, aconseguir un 21% de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) respecte al 1990, aconseguir un 42% de renovables sobre l’ús final de l’energia i un 74% de l’energia renovable en la generació elèctrica i, finalment, aconseguir un 39,6% de millora de l’eficiència energètica. Aquests són els objectius fixats a l’esborrany del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021-2030, que recentment el Govern va enviar a Brussel·les.

En aquest context, les interconnexions internacionals –un llarg túnel energètic que uneix elèctricament els països– són fonamentals per afavorir la integració d’energies netes, a més de permetre incrementar la garantia de subministrament i reduir els preus de l’electricitat al país importador.

Santiago Marín, director de Desenvolupament de Sistema a Red Eléctrica de España, resumeix els avantatges de les interconnexions elèctriques internacionals: “D’una banda, contribueixen a la seguretat del subministrament, especialment en situacions d’emergència; també ofereixen estabilitat en la regulació de la freqüència; un aprofitament més gran de les energies renovables i la reducció de costos per al consumidor”. Per les característiques geogràfiques d’Espanya, segons Marín, “també tenen aquesta categoria els intercanvis elèctrics a través de cables amb l’arxipèlag balear”.

En l’actualitat, el sistema elèctric espanyol està interconnectat amb el portuguès (configurant el sistema elèctric ibèric), amb el del nord de l’Àfrica, a través del Marroc, i amb el sistema elèctric centreeuropeu, a través de la frontera amb França per Catalunya.

Aquesta última interconnexió, l’enllaç Baixas-Santa Llogaia, ha permès reduir el diferencial de preus al mercat a l’engròs entre França i Espanya fins un 45% i ha produït un benefici per al sistema espanyol en l’entorn dels 130 milions d’euros/any en concepte de reducció del preu marginal del mercat i de les rendes de congestió. En el cas del Marroc, i quan es posi en funcionament el tercer cable amb el país alauita, la interconnexió podria produir ingressos addicionals per al sistema d’entorn 140 milions d’euros.

Integració 

Atenent l’escenari energètic de futur que s’està dibuixant a Europa i donats els beneficis d’aquest tipus de connexions, s’han convertit en les protagonistes de la transició energètica. Segons l’opinió de Marín “el desplegament de noves interconnexions és necessari per aconseguir l’objectiu vinculant d’energies renovables del 35% per al 2030 fixat per la Unió Europea” ja que, com es reconeix des de l’autoritat comunitària, una interconnectivitat més gran entre països membres permet una integració més gran de la generació renovable en altres sistemes.

Més enllà de les importants xifres comercials que estudia la interconnexió, i dels beneficis per al consumidor –reducció de preus energètics–, darrere de la interconnexió subjeu també, segons l’opinió de Marín, la “pretensió d’una integració europea més gran per garantir la constitució del mercat únic de l’energia i per augmentar la cooperació entre països”.

Segons dades de Red Eléctrica de España, lamentablement la península Ibèrica té un grau d’interconnexió amb el sistema europeu inferior al de la resta de països de la UE, la qual cosa li impedeix accedir en igualtat de condicions als beneficis.

El nostre país té un dels nivells d’interconnexió més baixos de la Unió Europea. “Reforçar la unió amb el sistema europeu, 10 vegades superior a l’espanyol, és, per tant, la inversió més important que s’ha de realitzar en els pròxims anys" destaca el director de Desenvolupament del Sistema de Red Eléctrica de España, Santigo Marín.

Objectius

La ràtio d’interconnexió en relació amb la potència de generació instal·lada a Espanya no arriba al 5%, mentre que l’objectiu fixat el 2014 per la UE per als països membres al 2030 és del 15%.

Considerant que el recolzament real a la península Ibèrica pot venir tan sols des de Centreeuropa a través de la frontera amb França, s’estan millorant les xarxes i posant en marxa diferents projectes d’interconnexió –una al Golf de Biscaia i dos a través del Pirineu occidentals (que en conjunt incrementaran un 8% la capacitat instal·lada)– per acostar-se a l’objectiu europeu. Totes compten amb el recolzament de la UE després de superar la corresponent anàlisi cost-benefici.

Projectes destacats

Entre els últims projectes de Red Eléctrica de España cal destacar la interconnexió elèctrica subterrània d’Espanya i França (enllaç Baixas-Santa Llogaia) permet duplicar la capacitat d’intercanvi d’electricitat entre els dos països (de 1.400 a 2.800 MW), la qual cosa redunda en més seguretat i estabilitat en els dos sistemes elèctrics. La nova línia té un traçat de 64,5 quilòmetres i ha requerit una inversió total de 1.700 milions d’euros, en els quals ha col·laborat la Unió Europea de manera significativa, aportant l’ajuda més gran fins al moment: 578 milions d’euros.

El segon gran projecte és la interconnexió elèctrica submarina, d’uns 370 km de longitud, que partirà del Golf de Biscaia fins a Cubnezais (a la regió francesa de l’Aquitània) representa un desafiament que permetrà augmentar la capacitat d’intercanvi d’electricitat entre Espanya i França fins a 5.000 MW, davant els 2.800 MW actuals. Aquest projecte es troba en fase de consultes i es preveu la seva posada en servei en l’horitzó 2024-2025.

Temes: Electricitat