Renda 2020: ¿Com es pot sol·licitar i confirmar l'esborrany de l'IRPF 2019?

Renda Web és la via per elaborar, confirmar o modificar el que volem presentar a Hisenda

Es llegeix en minuts

Tots aquells que estan obligats a presentar la declaració de renda (que són els qui, en termes generals, ingressen més de 22.000 euros bruts a l’any procedents d’un sol pagador) poden fer la declaració de renda amb el «Servei de tramitació de l’esborrany / declaració (Renda WEB)» a partir d’aquest dimecres 1 d’abril. Malgrat l’estat d’alarma per la propagació del coronavirus, es pot accedir a través del portal Renda 2019 de l’Agència Tributària i també es poden consultar les dades fiscals des de dilluns passat 23 de març. 

Amb certificat digital, clau pin o número de referència

En primer lloc s’haurà d’identificar. Existeixen tres vies per fer-ho: el certificat o DNI electrònic, la Cl@ve PIN i el número de referència.

Una vegada en el servei Renda WEB es poden aportar les dades que falten, bé contestant les preguntes que se li formulin o bé afegint les dades addicionals necessàries amb les quals podrà obtenir el resum de resultats. Si està d’acord amb el resultat obtingut pot presentar la seva declaració de Renda, marcant l’opció «presentar declaració».

Guardar sense presentar la declaració

Si realitzades les gestions anteriors no desitja presentar la declaració, el servei de Renda WEB li permet guardar les modificacions que realitzi, per accedir posteriorment des de qualsevol equip a una «Nova declaració» sense les modificacions realitzades, o a «Continuar» amb la declaració en la qual va realitzar les modificacions.

S’han de revisar tant les dades personals com les dades econòmiques. També ha de revisar tots els avisos que es presentin a Renda WEB, accedint a la pestanya d’avisos i errors.

Què s’ha de revisar sempre a l’esborrany de la renda

És imprescindible revisar:

1. La informació dels immobles i les seves referències cadastrals. Ho pot fer a http://www.sedecatastro.gob.es/

2. Les quotes sindicals: si té aportacions les ha d’incloure.

3. Dades personals i familiars: Si té dret a la deducció per maternitat, ha de verificar que aparegui inclosa, igual que si té dret o a alguna de les deduccions familiars per descendent / ascendent discapacitatfamília nombrosa o monoparental amb dos fills i sense dret a percebre anualitatsper cònjuge no separat legalment amb discapacitat.

4. Plans de pensions: si té aportacions, ha de comprovar que hi figuren incloses.

5. Deducció per inversió en vivenda habitual: si té dret a l’aplicació del règim transitori, verifiqui que la informació dels préstecs hipotecaris que apareix en les seves dades fiscals és correcta i que està consignada correctament.

6. Deducció per lloguer de la vivenda habitual: si el seu contracte de lloguer és anterior a l’1/1/2015 i compleix les condicions per aplicar-se la deducció, consigni-la a les caselles corresponents.

7. Deduccions autonòmiques: si té dret a alguna i no figurés a l’esborrany, pot consignar-la a les caselles corresponents a la seva comunitat autònoma.

Presentació per internet, per telèfon o a l’Agència Tributària

L’aplicació Renda WEB ja no permet la impressió de la declaració en paper per presentar-la posteriorment (predeclaració). Per tant, les declaracions de Renda es presenten:

1. Per mitjans electrònics: a través d’internet, a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant l’‘app’ de l’Agència Tributària

2. A través del telèfon (amb el pla ‘Li truquem’). Aquest mètode es podrà demanar a partir del 5 de maig.

Et pot interesar

3. A les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària prèvia sol·licitud de cita (del 5 de maig al 29 de juny), així com en les oficines habilitades per les comunitats autònomes, ciutats amb Estatut d’Autonomia i entitats locals per a la presentació de la declaració.