Anar al contingut

ESTADÍSTICA DELS REGISTRADORS

Catalunya torna a registrar saldo negatiu en trasllat de seus

Catalunya va mantenir el saldo negatiu més alt d'Espanya amb 45 empreses menys el primer trimestre

El nombre de firmes que van moure la seu de Catalunya a Madrid va ser de 105 el primer trimestre, però 96 més ho van fer a la inversa

Eduardo López Alonso

Catalunya torna a registrar saldo negatiu en trasllat de seus

L’estadística de trasllat de seus d’empreses de Catalunya a Madrid ha entrat a la via de la normalització, tot i que encara es manté la sagnia iniciada a finals del 2017 per les incerteses generades pel procés independentista. Catalunya va mostrar el saldo més negatiu o de pèrdues de seu social el primer trimestre del 2019, amb 45 empreses menys i un total de 210 trasllats. El primer trimestre del 2018, el nombre d’empreses que van traslladar la seva seu va ser de 1.350 i el saldo negatiu va ser de 1.254, segons l’Estadística Mercantil de l’Escola de Registradors. 

Segons l’Escola de Registradors d’Espanya, amb dades del primer trimestre, un total de 105 empreses van traslladar la seva seu de Catalunya a Madrid, mentre 96 més ho van fer de Madrid a Catalunya. En el còmput global espanyol, el saldo va ser positiu per a Madrid amb 22 empreses més, tot i que van abandonar la capital un total de 406. Aquestes dades són empreses amb trasllats de seu ja confirmats i inscrits en el registre de destí. 

La conclusió és que la situació tendeix a normalitzar-se a Catalunya però no millora clarament la situació econòmica, segons reflecteixen les dades de l’Escola de Registradors. És especialment preocupant el fet que Catalunya registrés el segon trimestre del 2019 el major nombre de concursos de creditors d’Espanya, un total de 227, amb un increment del 5,6% davant el mateix període de l’any passat. En el cas de Madrid, el nombre de concursos va ser de 174, el 20,6% menys. A tot Espanya, el nombre de concursos de creditors va ser de 946, el 7,4% menys. 

En canvi, en el cas de les constitucions d’empreses, Catalunya mostra un dinamisme empresarial més gran que la mitjana espanyola, amb un creixement de les constitucions d’empreses del 2,8%, fins a un total de 4.956, davant l’exigu creixement del 0,4% de Madrid, fins a les 5.970 empreses. A Espanya es van crear en el segon trimestre del 2019 un total de 25.021 empreses, el 4,2% menys que en el mateix període de l’any anterior, cosa que trenca la tendència després de quatre trimestres consecutius d’augments interanuals.

En els últims 12 mesos –del juliol del 2018 al juny del 2019– a Espanya es van crear 95.299 societats, el 0,2% més que en el mateix període acumulat de l’any anterior "mostrant una estabilització clarament per sota de les 100.000 operacions anuals", segons l’Escola de Registradors.