Anar al contingut

Renda 2019: ¿Com sol·licitar i confirmar l'esborrany de l'IRPF 2018?

Renda Web és la via per elaborar, confirmar o modificar el que volem presentar a Hisenda

Oficina de l’Agència Tributària a Barcelona.

Oficina de l’Agència Tributària a Barcelona. / RICARD CUGAT

Tots aquells que estan obligats a presentar la declaració de renda (que són els que, en termes generals, ingressen més de 22.000 euros bruts l’any procedents d’un sol pagador) poden fer la declaració de renda –que aquesta campanya no es pot presentar per primera vegada en paper amb el servei de tramitació de l’esborrany / declaració (Renda WEB)". S’hi pot accedir a través del portal Renda 2018 de l’Agència Tributària 

Amb certificat digital, clau pin o número de referència

En primer lloc haurà d’identificar-se. Existeixen tres vies per fer-ho: el certificat o DNI electrònic, la Cl@u PIN i el número de referència.

Una vegada en el servei Renda WEB es poden aportar les dades que falten, bé contestant les preguntes que se li formulin o bé afegint les dades addicionals necessàries amb què podrà obtenir el resum de resultats. Si està d’acord amb el resultat obtingut pot presentar la seva declaració de renda, marcant l’opció “presentar declaració”.

Guardar sense presentar la declaració

Si fetes les gestions anteriors no desitja presentar la declaració, el servei de Renda WEB li permet guardar les modificacions que faci, per accedir posteriorment des de qualsevol equip a una “Nova declaració” sense les modificacions realitzades, o a “Continuar” amb la declaració en la qual va fer les modificacions.

S’han de revisar tant les dades personals com les dades econòmiques. També ha de revisar tots els avisos que es presentin en Renda WEB, i per això s’ha d’accedir a la pestanya d’avisos i errors.

Què revisar sempre a l’esborrany de la renda

És imprescindible revisar:

1. La informació dels immobles i les seves referències cadastrals. Ho pot fer a http://www.sedecatastro.gob.es/
2. Les quotes sindicals: si té aportacions ha d’incloure-les.
3. Dades personals i familiars: Si té dret a la deducció per maternitat, ha de verificar que aparegui inclosa, igual que si té dret o a alguna de les deduccions familiars per descendent / ascendent discapacitatfamília nombrosa o monoparental amb dos fills i sense dret a percebre anualitats, per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.
4. Plans de pensions: si té aportacions, ha de comprovar que hi figuren.
5. Deducció per inversió en vivenda habitual: si té dret a l’aplicació del règim transitori, verifiqui que la informació dels préstecs hipotecaris que apareix en les seves dades fiscals és correcta i que està consignada correctament.
6. Deducció per lloguer de la vivenda habitual: si el seu contracte de lloguer és anterior a l’1/1/2015 i compleix les condicions per aplicar-se la deducció, consigni-la a les caselles corresponents.
7. Deduccions autonòmiques: si té dret a alguna i no figurés a l’esborrany, pot consignar-la a les caselles corresponents a la seva comunitat autònoma.

Presentació per internet, per telèfon o a l’Agència Tributària

En aquest exercici l’aplicació Renda WEB no permetrà la impressió de la declaració en paper per a la seva posterior presentació (predeclaració). Per tant, les declaracions de renda es presentaran:

1. Per mitjans electrònics: a través d’internet, a la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant l’'app' de l’Agència Tributària

2. A través del telèfon (amb el pla ‘Li truquem’)

3. A les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària prèvia sol·licitud de cita, així com en les oficines habilitades per les comunitats autònomes, ciutats amb Estatut d’Autonomia i entitats locals per a la presentació de la declaració.