Anar al contingut

frau tributari

Hisenda intensificarà el control de grans patrimonis

El pla de control d'aquest any vigilarà les 'fintech' i criptomonedes

L’Agència Tributària (AEAT) intensificarà aquest any el control sobre els grans patrimonis, les vendes per internet, les tecnologies 'fintech' i les criptomonedes, segons el Pla de Control Tributari 2019, publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

En concret, Hisenda assegura que al llarg del 2019 ampliarà el nombre de contribuents amb grans patrimonis proposats per a inspecció mitjançant una nova eina de selecció, enfocada a supòsits que presentin importants trets d’opacitat o deslocalització.

"D’aquesta forma, es consolida el control reforçat sobre grans patrimonis mitjançant la utilització de vies d’investigació específiques per a perfils que així ho demanin", assenyala Hisenda, que precisa que les característiques especials d’aquests contribuents, que poden tenir una part del seu patrimoni a l’estranger, requereixen l’ús de mecanismes d’anàlisis "sofisticats" per investigar i comprendre els "complexos" entramats financers i societaris que controlen.

"No hi ha dubte que la informació relativa a la titularitat d’actius financers a l’estranger constitueix una potent eina en poder de l’Administració Tributària, que permet descobrir possibles ocultacions de titularitat d’actius fora d’Espanya i de les rendes i ingressos que generen", explica.

En particular, Hisenda prosseguirà perfeccionant els mecanismes interns existents que permeten un ràpid tractament de la informació fiscal rebuda de forma automàtica de l’administració fiscal corresponent en el marc del CRS (Common Reporting Standard), respecte dels comptes financers que es tenen a l’estranger per contribuents amb residència fiscal a Espanya, així com la d’altres rendes i béns procedents o situats a l’exterior i que també són objecte d’intercanvi en l’àmbit internacional.

Així mateix, l’Agència Tributària té previst continuar millorant aquest any les eines existents per explotar informació d’una altra naturalesa, també obtinguda de forma automàtica d’altres països i jurisdiccions, com poden ser rendiments del treball o pagament de pensions, amb la finalitat d’evitar l’ocultació de rendiments obtinguts i patrimonis situats a l’exterior.

També desenvoluparà actuacions per verificar que les entitats financeres compleixen les seves obligacions a l’hora d’identificar la residència fiscal dels titulars de determinats comptes financers.

‘FINTECH’, COMERÇ ELECTRÒNIC I CRIPTOMONEDES

El pla de control tributari del 2019 fixa també la seva atenció en les ‘fintech’, les vendes per internet i les monedes virtuals. Així, Hisenda assegura que realitzarà un estudi inicial de les tecnologies financeres "per evitar que el seu desplegament alteri el grau de coneixement que l’Agència Tributària manté sobre l’activitat econòmica", mentre s’analitzen les seves possibilitats per millorar el servei els contribuents.

El pla contempla, així mateix, actuacions sobre els nous models de distribució, en particular, sobre el comerç electrònic, l’anomenada 'triangulació d’enviaments’, en què les vendes realitzades per una empresa són entregades per unes altres, i "botigues de botigues" instal·lades en pàgines web.

En ocasions, explica Hisenda, aquest tipus de negocis estan establerts a Espanya i en altres ocasions en altres països de la Unió Europea, per això veu necessari garantir que la seva tributació és l’adequada i que la seva activitat no distorsiona els preus en perjudici del comerciant establert a Espanya. Per això, l’AEAT continuarà analitzant aquest mercat, definint-ne els riscos i controlant-ne l’activitat.

Hisenda continuarà parant atenció als nous mitjans de pagament per avançar en el seu control i proposarà mesures per establir les mateixes obligacions a tots els intermediaris en els mercats financers.

Les activitats logístiques lligades amb el comerç electrònic també seran objecte de control de l’AEAT, perquè serveixen de catalitzadors de l’activitat d’altres operadors nacionals i estrangers que, valent-se d’aquestes plataformes virtuals de mercat, aconsegueixen una important penetració comercial, “no sempre acompanyada de la correcta tributació directa i indirecta”, precisa.

En relació amb els riscos fiscals observats en les operacions realitzades amb criptomonedes, Hisenda analitzarà i explotarà aquest any la informació obtinguda el 2018 que es va requerir als intermediaris de les operacions realitzades amb criptomonedes, i estudiarà la possibilitat de realitzar nous requeriments per obtenir informació addicional.

També analitzarà la informació aportada per tercers sobre la tinença i operacions amb monedes virtuals realitzades a Espanya i a l’estranger per contribuents residents a Espanya i durà a terme actuacions de control per garantir l’adequada tributació derivada de la titularitat i transmissió de les monedes virtuals, així com de l’origen dels fons utilitzats en l’adquisició d’aquestes.

Alhora, l’AEAT continuarà aquest any vigilant l’economia submergida i l’ús de diner negre en l’activitat empresarial, la utilització abusiva de figures que permeten l’ocultació de rendes i patrimonis mitjançant estructures societàries interposades, paradisos fiscals o territoris de nul·la tributació, i trames que les organitzacions de delinqüents utilitzen per a l’elusió dels impostos directes i indirectes en la comercialització de béns i serveis.