Anar al contingut

finançament

CaixaBank col·loca una emissió de deute sènior no preferent de 1.000 milions

L'emissió incrementa els actius líquids de l'entitat fins als 56.000 milions

El Periódico

CaixaBank col·loca una emissió de deute sènior no preferent de 1.000 milions

Miguel Lorenzo

CaixaBank ha tancat la seva primera col·locació de bons del 2019, una emissió de deute sènior no preferent, per import de 1.000 milions d’euros. Malgrat les difícils condicions de mercat, l’emissor ha aconseguit una demanda superior als 2.200 milions i ha rebaixat el tipus d’interès en 20 punts bàsics, fins al ‘midswap’ més 225 punts bàsics. D’aquesta manera, el cupó s’ha situat en el 2,375%. El venciment de l’emissió és de 5 anys.

A més de l’elevada demanda, destaca la diversitat dels compradors, amb més de 135 inversors institucionals adjudicats i la forta participació d’inversors estrangers, que van representar al voltant del 86% de la demanda. El 96% de l’emissió ha sigut col·locada entre fons d’inversió i companyies d’assegurances.

Aquesta emissió incrementa els actius líquids d’alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de setembre, arribaven als 56.000 milions d’euros, amb una ràtio de cobertura del 193%, molt per sobre del mínim requerit del 100% per al 2018.

El deute sènior no preferent té un ordre de prelació inferior, en cas de resolució o concurs, a la resta de crèdits ordinaris, però superior al deute subordinat i ha sigut dissenyat pels reguladors per incrementar la solvència dels bancs i garantir l’existència de més passius que absorbeixin pèrdues en cas de resolució de l’entitat. Des del 2017, CaixaBank ha emès 8.650 milions d’euros en diferents formats de deute per reforçar significativament la seva posició de solvència.