Anar al contingut

llei hipotecària

El Congrés evita per fi que la nova llei hipotecària provoqui una allau de desnonaments

Els grups acorden que la nova norma no perjudiqui les execucions hipotecàries suspeses

P. Allendesalazar

El Congrés evita per fi que la nova llei hipotecària provoqui una allau de desnonaments

Zipi

Els grups parlamentaris han aconseguit per fi, després de gairebé un mes de negociacions, assolir un acord per evitar que la nova llei de contractes hipotecaris provoqui com a efecte secundari indesitjat una nova onada de desnonaments. La normativa, així, no serà d’aplicació quan entri en vigor per als crèdits en què el venciment anticipat per impagament hagi sigut instat pels bancs (el primer pas per exigir al deutor el pagament total del deute pendent i, en cas de no abonar-se, iniciar el procés d’execució, alçament i desnonament).

La nova llei endurirà aquest primer tràmit per iniciar l’execució de les hipoteques (el procés només es podrà iniciar després d’impagaments d’entre 12 i 15 quotes o el 3% i el 7% del capital) i en principi havia de tenir un efecte retroactiu general per afavorir els clients amb dificultats. El problema és que hi ha centenars de milers de processos d’execució hipotecària paralitzats a l’espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determini si la normativa espanyola encara en vigor és abusiva.

El seu advocat general ja s’ha pronunciat a favor que tots aquests procediments siguin sobreseguts i s’espera que, com és habitual, el tribunal dictamini en la mateixa línia. Però si la llei hipotecària es canviava de manera totalment retroactiva, es corria el risc que els desnonaments frenats que probablement es considerin excessius passessin a estar justificats per la nova normativa.

Acord

La majoria dels grups han pactat aquest dimarts que l’enduriment del tràmit inicial dels desnonaments inclòs en la nova llei sigui aplicable als contractes firmats després de la seva entrada en vigor, però també als anteriors, sempre que el banc no hagués instat el seu venciment anticipat.

En canvi, "no serà d’aplicació aquest article als contractes el venciment anticipat dels quals s’hagués produït anteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta llei, s’hauria instat o no un procediment d’execució hipotecària per fer-los efectiu, i estigués suspès o, no", segons figura en la disposició transitòria tercera. Amb aquest redactat, s’evitar una nova allau de desnonaments.