Anar al contingut

fiscalitat

¿Com estalviar en l'IRPF?

Els tècnics d'Hisenda estimen que es pot reduir la factura fiscal una mitjana de 4.600 euros abans d'acabar l'any

Plans de pensions i vivenda continuen sent els avantatges més grans, a les quals es suma la compra d'accions d'empreses noves

Agustí Sala

 

  / EFE / PÉREZ CABEZA

A poques setmanes que acabi l’any, encara és possible ajustar els ingressos per rebaixar el que haurem de pagar en l’impost de la renda (IRPF) que es presentarà la pròxima primavera. Més de 4.600 euros de mitjana es poden estalviar si s’esgoten al màxim les deduccions i avantatges fiscals abans que acabi l’any, segons el sindicat de tècnics d’Hisenda, Gestha. Plans de pensions i la vivenda habitual, si es va comprar abans de l’1 de gener del 2013, són els instruments principals per rebaixar costos; als quals se suma la compra d’accions d’empreses de nova creació.


91.408 són els que treuen més avantatges

Tot i que els avantatges fiscals són per a tots, “la realitat demostra que són els contribuents amb més ingressos i patrimoni els que poden aprofitar al màxim les deduccions i altres beneficis previstos en l’IRPF”, destaca el sindicat de tècnics d’Hisenda. En concret es tracta de 91.408 contribuents que declaren guanyar més de 150.000 euros anuals. El mateix col·lectiu assegura que “una bona part del 96,4% dels declarants d’IRPF que guanyen menys de 60.000 euros no li convé invertir fins al límit màxim de les deduccions disponibles perquè no aprofitaria les quanties deduïbles que superen la seva càrrega real de l’IRPF”. Aquests professionals recorden que la reforma fiscal del 2015 amb el PP “va beneficiar, sobretot, les rendes altes”. 

Tenir en compte les retencions

L’estalvi mitjà que es pot obtenir és de 4.635 euros, per a la qual cosa, en tot cas, caldrà tenir diners estalviats. En tot cas, abans de prendre decisions cal conèixer l’estalvi fiscal màxim que es pot aconseguir amb la càrrega fiscal real de l’IRPF, és a dir, l’import de la quota resultant de l’autoliquidació, ja que Hisenda només torna les retencions. Una vegada feta aquesta estimació, el Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF) recorda les principals vies per abaratir la factura tributària: “amortitzar préstec si pot aplicar la deducció per adquisició de vivenda, aportar a sistemes de previsió social per reduir-ne la base fins a 8.000 euros i compensar pèrdues i guanys de transmissions".   

Com estalviar en la pròxima declaració de la renda

Fins a 45 cèntims per cada euro 

En un pla de pensions es poden estalviar en l’IRPF fins a 45 cèntims per cada euro invertit. L’aportació màxima deduïble és de 8.000 euros anuals (amb el límit del 30% de la suma dels rendiments del treball i activitats econòmiques), que poden aportar-se al llarg de l’exercici o d’una vegada abans de les 00.01 hores de l’1 de gener. L’efecte fiscal és el mateix. És important valorar si es dona més importància a la rebaixa fiscal immediata –que no és més que el diferiment del pagament d’impostos quan arribi la jubilació– o l’escassa rendibilitat, en general, del producte. Alguns estudis demostren que, a llarg termini, s’obté més rendibilitat amb la inversió directa a la borsa o en deute que mitjançant aquest instrument de previsió social. En tot cas, Gestha destaca que invertir uns altres 6.305 euros per arribar al límit deduïble garanteix un estalvi fiscal de 1.513 euros de mitjana. L’estalvi addicional varia segons els ingressos i l’autonomia de residència. De tota manera, a igualtat d’aportació, “l’avantatge per a les rendes més altes és gairebé del doble que per a les rendes mitjanes”, alerten.    

Esgotar al màxim la hipoteca

Els titulars de vivendes adquirides o per a les quals es va fer algun pagament per a la seva construcció abans de l’1 de gener del 2013 poden continuar disfrutant de la deducció per vivenda habitual. Es poden deduir el 15% de les quantitats destinades a pagar la hipoteca amb el límit de 9.040 euros (18.080 en parelles que presenten la declaració per separat). Segons els càlculs de Gestha, amb un pagament addicional de 4.616 euros, si és que no s’ha arribat ja al límit, es pot reduir la factura fiscal en 692 euros. Cal tenir en compte que estan exemptes de tributar les plusvàlues per la venda de la vivenda habitual dels que tinguin més de 65 anys o persones amb grans dependències. També exemptes els guanys que obtinguin els més grans de 65 per la venda de qualsevol altre tipus de bé sempre que destinin l’import total ingressat a constituir una renda vitalícia, fins al límit de 240.000 euros.      

Utilitzar pèrdues per rebaixar guanys

Les inversions no només comporten guanys  si no pèrdues o minusvàlues. El final de l’any és un bon moment per fer números i veure si surt a compte aflorar pèrdues en inversions en borsa o fons d’inversió per reduir la càrrega tributària dels guanys o plusvàlues obtinguts. Des del 2015 es poden utilitzar amb rendiments negatius del capital mobiliari per rebaixar la factura dels guanys patrimonials. Al seu torn, els rendiments positius del capital mobiliari poden fer-se servir per neutralitzar la tributació de guanys patrimonials per la venda d’accions i altres productes. 

Comprar títols de companyies noves 

Una de les principals novetats és la deducció per inversió en empreses noves o de recent creació, amb més incentius per a aquest tipus d’operacions. Augmenta del 20% al 30% la deducció per les inversions d’aquest tipus en la part estatal de l’IRPF. També s’incrementa la base màxima de deducció anual dels 50.000 euros als 60.000. El límit en la participació en l’empresa, juntament amb el cònjuge i familiars fins al segon grau, és del 40% del capital. Els fons propis de la companyia en què s’inverteix no poden superar els 400.000 euros. La plusvàlua per la sortida del capital de la societat està exempta de tributar sempre que es reinverteixi en una societat del mateix tipus. Aquesta deducció és actualment la tercera més potent de l’IRPF. Gestha calcula que amb una inversió addicional de 7.282 euros abans de final d’any es pot arribar a una deducció mitjana de 2.184 euros.

Donatius solidaris o ideològics 

La solidaritat, en forma de donatius a oenagés a fundacions i entitats d’aquest tipus, es beneficia en el tram estatal de l’IRPF d’una desgravació d’un 75% per als primers 150 euros i d’un 30% per a la resta d’aportació, que ascendeix al 35% si la quantitat donada a la mateixa oenagé no ha disminuït en els últims tres anys. També hi ha una deducció per a les quotes a sindicats o a col·legis professionals obligatoris i del 10% per als donatius a fundacions i altres entitats declarades d’interès públic. Al seu torn les quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics compten amb una deducció del 20%, amb un màxim de 600 euros.