Anar al contingut

noves exempcions al seu redactat final

La banca no pagarà l'impost de les hipoteques concedides a l'Estat, l'Església, els partits i les entitats socials

El Butlletí Oficial de l'Estat publica aquest divendres el reial decret llei aprovat dijous pel Consell de Ministres

El Periódico / Agencias

Els bancs assumiran a partir de dissabte el pagament de l’impost d’actes jurídics documentats que grava les hipoteques i que fins ara anava a càrrec dels clients, tret dels préstecs concedits a l’Església, els partits polítics amb representació parlamentària o a l’Estat, entre altres.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica aquest divendres el reial decret llei aprovat dijous pel Consell de Ministres amb l’objectiu d’aclarir qui ha d’assumir el pagament d’aquest gravamen.

La mesura, adoptada amb caràcter d’urgència, arriba després que el ple de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem decidís que la taxa l’havia d’assumir el client i no les entitats financeres, en contra del determinat en tres sentències de mitjans d’octubre.

Canvis en la normativa

La normativa modifica l’article 29 del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per establir que en el cas d’escriptures de préstecs amb garantia hipotecària el subjecte passiu d’aquest impost serà el prestador, és a dir, que és el banc el que l’haurà de pagar.

A més, el decret del Govern també modifica l’article 45 per impedir que els bancs paguin aquest impost quan concedeixen hipoteques a entitats que la llei ja eximia del seu pagament.

Al seu article 45, la llei estableix que estan exempts del pagament d’aquest impost l’Estat i les Administracions públiques territorials i institucionals i els seus establiments de beneficència, cultura, Seguretat Social, docents o de finalitats científiques.

Més exempcions

L’exempció és aplicable també als partits polítics amb representació parlamentària, Creu Roja Espanyola, l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), l’Obra Pia dels Sants Llocs i l’Església Catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l’Estat.

Tampoc l’han d’afrontar les entitats sense finalitats lucratives acollides al règim fiscal especial, com, per exemple, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública, ONG de desenvolupament o les federacions esportives.

Igualment, figuren com a exemptes les caixes d’estalvi i les fundacions bancàries, per les adquisicions directament destinades a la seva obra social.

L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tribut de naturalesa indirecta que recapten les autonomies i grava les transmissions patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats.