Anar al contingut

creixement

Catalunya va créixer un 3,4% el primer trimestre

Malgrat un alentiment lleuger d'una dècima, l'alça supera en quatre dècimes la del conjunt d'Espanya

El producte interior brut (PIB) de Catalunya va registrar un augment interanual d’un 3,4% el primer trimestre d’aquest any, una dècima inferior a la taxa del trimestre anterior, segons ha informat aquest dijous l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

En un comunicat, ha indicat que l’economia catalana manté un elevat dinamisme impulsat principalment per la demanda interna, que assoleix un avenç del 3,1% interanual (davant el 2,7% del trimestre anterior), mentre que la contribució del saldo exterior és positiva (0,6%) però s’ha reduït respecte al trimestre anterior (1,1%).

El creixement del PIB català el primer trimestre se situa quatre dècimes per sobre de la mitjana espanyola (3%) i un punt percentual per sobre de la de la UE-28 (2,4%).

Quant a la taxa intertrimestral, l’economia catalana va créixer un 0,8%, una xifra que es manté estable, i una dècima superior al conjunt d’Espanya (0,7%) i quatre dècimes per sobre de la UE-28 (0,4%).

Demanda interna

El creixement de la demanda interna reflecteix principalment el creixement del consum de les llars, que va passar del 2% en l’últim trimestre del 2017 al 3,2% en el primer d’aquest any, i el consum de les administracions públiques també va augmentar, ja que va passar d’un creixement del 3,3% al 4%.

Quant a l’aportació del sector exterior al creixement del PIB català, el saldo dels intercanvis amb l’estranger experimenta un increment interanual del 2%, resultat d’una reducció en el creixement de les exportacions totals (4,4%), que passa a ser superat pel creixement de les importacions (4,7%).

Sectors

L’Idescat ha destacat que es manté una activitat "notable" en el sector de la construcció, amb un creixement interanual del 6,2%, i els serveis també mantenen un bon comportament, amb un augment del 2,8%, principalment gràcies a les activitats immobiliàries, professionals i altres (3,8%).

La indústria també manté una elevada taxa de creixement, del 5,2%, malgrat que és inferior a la del trimestre anterior (6,4%).

La indústria extractiva (12,5%), la metal·lúrgia (8%) i la tèxtil (5,2%) són les més dinàmiques, mentre que la fabricació de productes farmacèutics (-3%), d’altres productes minerals no metàl·lics (-2,9%) i la indústria alimentària (-0,9%) van contribuir a reduir l’activitat industrial el primer trimestre del 2018.

Finalment, el sector agrari és l’únic amb una taxa de creixement negativa, del 2,2% en comparació amb el primer trimestre del 2017.