Anar al contingut

EL FUTUR DE LA SEGURETAT SOCIAL

Acord polític perquè les pensions pugin amb l'IPC per sempre

Els grups del Pacte de Toledo fins i tot discrepen sobre què s'ha de fer amb les prestacions més altes en temps de crisi

Rosa María Sánchez

Acord polític perquè les pensions pugin amb l'IPC per sempre

DAVID CASTRO

Els grups polítics presents en la Comissió del Pacte de Toledo per a la reforma del sistema públic de pensions han arribat a un principi d’acord pel qual es recupera l’índex de preus de consum (IPC) com a guia per garantir l’evolució de les prestacions en el futur, i no només el 2018 i el 2019 que es va establir en el compromís pressupostari entre el PP i el PNB.

Després de diverses setmanes en punt mort –des de finals d’abril– els portaveus parlamentaris en el Pacte de Toledo s’han tornat a reunir aquest dimarts.

La novetat rau, en primer lloc, en el fet que tots s’han posat d’acord en la necessitat de garantir el poder adquisitiu de les pensions, la qual cosa suposa l’enterrament definitiu de l’índex de revalorització del 0,25% aplicat pel Govern del PP. I en segon lloc, en fer-ho d’acord amb l’índex de preus de consum (IPC) "com a guia principal", segons ha resumit la portaveu socialista, Mercè Perea

Els grups polítics del Pacte de Toledo ja van avançar en un acord d’aquest tipus a l’abril. Després, l’anterior Govern del PP i el PNB van arribar a un acord per aplicar la pujada de l’IPC a les pensions el 2018 i el 2019 a fi de tranquil·litzar el debat –crispat per les manifestacions dels pensionistes al carrer– i donar temps als grups polítics a assolir un acord amb la mirada posada en el mitjà i el llarg termini. Ara, els grups semblen haver recuperat el consens de l’abril, amb alguns punts de controvèrsia.

El desacord

Acordades aquestes dues qüestions prèvies, les discrepàncies es mantenen quan es tracta d’acordar què fer en temps de crisi i recessió com els que ha travessat l’economia espanyola recentment.

La proposta de redacció que ha posat sobre la taula el lletrat de la comissió parlamentària, recollint el to dels debats previs, al·ludeix a la possibilitat que en períodes de recessió es garanteixi el poder de compra de les pensions més baixes i es puguin acordar sacrificis per a les més elevades dins del diàleg social.

Els representants del PSOE i Units Podem rebutgen que el Pacte de Toledo obri la porta a una eventual pèrdua de poder adquisitiu de les pensions més altes en temps de crisi. "No volem confrontar els pensionis entre ells", ha opinat Perea. 

El PP, Ciutadans i el PDCat sí que són partidaris d’incorporar algun mecanisme flexible que podria ser modulat pel Govern espanyol de torn d’acord amb els agents socials.

El cicle vital del pensionista

"En temps de crisi s’ha de garantir el poder adquisitiu de les pensions més modestes, que és una mica més que les mínimes", defensa Carles Campuzano, del PDCat. "Però en aquestes circumstàncies, les més altes haurien de fer un esforç que pogués ser compensat després, quan es recuperi el cicle de l’economia," afegeix. En resum: "Que el manteniment del poder adquisitiu sigui durant el cicle vital del pensionista"

"De cara al contracte social entre joves i grans és molt perillós transmetre que en temps de crisi es mantindrà el poder adquisitiu per a tothom", ha abundat el portaveu de Ciutadans Sergio del Campo. Des del seu punt de vista, la fórmula proposada pel lletrat de la comissió per al seu debat "deixa marge a tothom" per manejar futures circumstàncies segons la conjuntura.

El text de la proposta

La proposta de redacció que hi ha sobre la taula, inclou un primer apartat que suscita consens polític i que diu així: "La Comissió coincideix en la necessitat d’establir un mecanisme anual de revalorització de les pensions que tingui com a comesa bàsica garantir el poder adquisitiu dels pensionistes que tingui en compte de manera medul·lar en la seva configuració l’evolució d’IPC".

Les discrepàncies del PSOE Units Podem planen sobre el paràgraf que dona continuïtat a l’anterior i que diu així: "En vista a més dels anteriors anys de la crisi econòmica, la Comissió considera que dins del marc pertinent del diàleg social, aquest mecanisme podria incorporar altres variables, com l’evolució del PIB, dels salaris, i les cotitzacions a la Seguretat Social, amb l’objectiu d’adaptar la seva aplicació al cicle econòmic, protegir el poder de compra de les pensions més baixes en temps de recessió i facilitar millores del conjunt dels pensionistes en moments de creixement econòmic". 

Els parlamentaris es tornaran a reunir la setmana vinent amb l’objectiu de buscar un acord que podria acabar reflectint només el contingut del primer dels paràgrafs.