Anar al contingut

TRANSPORT

El reglament de Barcelona sobre VTC pot reduir a un terç l'oferta

La norma de l'Àrea Metropolitana de Barcelona exigirà a les llicències ja existents i a les noves una doble autorització per operar

Josep M. Berengueras

El reglament de Barcelona sobre VTC pot reduir a un terç l'oferta

El retorn d'Uber a Barcelona es produeix en l'àmbit dels vehicles amb autorització VTC, una pràctica similar a la que utilitzen competidors com Cabify i que permet el transport de viatgers en cotxes llogats. No obstant, que el desembarcament tingui lloc dins d'aquest àmbit legal no significa que la companyia no s'enfronti a reptes legals.

De fet, el principal desafiament serà a nivell local: l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar a finals de febrer el nou reglament que regularà l'activitat de les VTC, que incorpora una autorització prèvia per exercir l'activitat.

L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'AMB, Ada Colau, va donar llum verda al reglament d'ordenació de l'activitat de transport urbà discrecional de viatgers amb conductor en vehicles de fins a nou places que circulen íntegrament en l'àmbit de l'AMB, després de mesos de discussió. Ara el reglament està en fase de discussió pública (30 dies hàbils abans de l'aprovació definitiva), i s'hi exposa el marc normatiu a què s'hauran de sotmetre les empreses de VTC.

El text estableix que l'exercici de les VTC estarà condicionat a una autorització prèvia que concedirà la mateixa AMB. “Correspon a l'AMB la fixació, en cada moment, del nombre màxim d'autoritzacions (...). Es determina per la necessitat de garantir la suficiència del servei en condicions òptimes per als ciutadans sense perjudici de la garantia de rendibilitat econòmica dels operadors”, afirma el text. Aquest també preveu la “creació de noves autoritzacions, permanents o temporals, o la reducció de les existents”, basant-se en factors com el nivell d'oferta existent, la demanda, esdeveniments concrets i fins i tot el compliment “d'objectius de sostenibilitat ambiental en el trànsit i la circulació urbana”.

No obstant, el reglament també deixa clar que “en cap cas el nombre d'autoritzacions vigents en cada moment podrà superar la ràtio d'una llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi”. En l'actualitat hi ha poc més de 10.500 llicències de taxi a l'AMB, xifra que implicaria uns 350 permisos per a VTC. En aquests moments ja hi ha més de 800 llicències VTC a Catalunya, i es preveu que els tribunals n'atorguin més en els mesos vinents (hi ha concessions parades per demandes). La doble autorització de l'AMB podria, doncs, deixar molts cotxes amb llicència que ja presten servei sense la possibilitat d'actuar a l'àrea de l'AMB.