Anar al contingut

legislació

L'advocada de la UE insta a readmetre els treballadors públics temporals després d'un acomiadament il·legal

La lletrada respon a un cas sobre un litigi que enfronta una infermera amb el Consorci Sanitari de Terrassa

Juliane Kokott.

Juliane Kokott. / PERIODICO

L'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Julianne Kokott, considera discriminatori el fet que un treballador temporal del sector públic no tingui dret a ser readmès en el seu lloc de treball després d'haver sigut acomiadat il·legalment, mentre que els treballadors fixos sí que gaudeixen d'aquest dret.

La lletrada respon així a una qüestió elevada pel Jutjat Social número 2 de Terrassa sobre un litigi que enfronta una infermera amb el Consorci Sanitari de Terrassa. Aquesta professional va firmar un contracte de caràcter indefinit no fix i, després de tres anys d'excedència, va sol·licitar tornar a la feina el 2014, però el Consorci li va comunicar que no hi havia cap llocs que es correspongués amb les seves qualificacions.

Marc legal

L'Estatut bàsic de l'empleat públic atorga als treballadors públics fixos el dret legal a ser readmesos, mentre que a tots els altres treballadors, inclosos els temporals del sector públic, se'ls aplica l'Estatut dels Treballadors, segons el qual l'empresari pot elegir lliurement entre readmetre el treballador o pagar-li una indemnització quan l'acomiadament hagi estat declarat improcedent.

L'abril del 2016 la infermera va tornar a sol·licitar ser reintegrada, i un mes més tard se li va oferir un lloc a temps parcial. Com que desitjava treballar a temps complet, no es va presentar a la feina, motiu pel qual va ser acomiadada per raons disciplinàries. La infermera va recórrer a la Justícia perquè el seu acomiadament fos declarat abusiu i poder obtenir una indemnització o la readmissió en el seu lloc de treball.

Jurisprudència

Les conclusions de la magistrada Kokott publicades aquest dijous no són vinculants de cara a una futura sentència, tot i que en la majoria dels casos els dictàmens solen seguir la direcció exposada pels advocats generals. En primer lloc, l'advocada general precisa que dirimir si l'acomiadament de la infermera va ser o no improcedent és una qüestió que ha de ser resolta pel jutge nacional.

Fet discriminatori

No obstant això, Kokott proposa al TUE que declari que és el fet que no es confereixi als treballadors temporals del sector públic amb caràcter general un dret legal a ser readmesos després que l'ocupador hagi posat fi de manera il·legal a la seva relació laboral és "discriminatori", ja que els empleats públics fixos sí que gaudeixen d'aquest dret. Kokott assenyala que és "indubtable" que limitar únicament als empleats públics fixos el dret legal a ser readmesos "genera una diferència de tracte" entre aquesta categoria de treballadors i els empleats no fixos que treballen al servei de les administracions públiques.

Readmissió

L'advocada general recorda en les seves conclusions que la readmissió té els objectius de corregir una actuació il·legal de l'ocupador d'una gravetat considerable i satisfer les expectatives legítimes del treballador que la seva relació continuï al llarg del seu període normal de durada.