Anar al contingut

Patrocina:

EL POLS INDEPENDENTISTA

Un total de 1.000 empreses han tret també la seu fiscal de Catalunya

Traslladar el domicili tributari comporta l'arrossegament de mitjans humans i materials

El pes de la facturació de les grans empreses catalanes baixa al 19,2% a finals d'octubre

Rosa María Sánchez

Gairebé mil empreses han traslladat la seva seu fiscal fora de Catalunya des d’octubre fins als primers dies de novembre, segons dades de l’Agència Tributària. De les gairebé 2.500 empreses que, segons dades dels registradors mercantils, han traslladat la seva seu social fora de Catalunya, un miler han tret fora també la seva seu fiscal, segons dades de l’administració tributària a les quals ha tingut accés EL PERIÓDICO.

Canviar de seu fiscal no només implica deixar de pagar determinats impostos en un territori (no és el cas de l’impost de societats, que és estatal). A més, decidir traslladar a un altre territori el domicili fiscal comporta un arrossegament de mitjans humans i materials (amb les conseqüències que això pot tenir sobre l’activitat i l’ocupació), ja que l’Agència Tributària exigeix (i comprova) que aquesta seu coincideixi amb el lloc on estigui «efectivament» centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. Les primeres empreses a anunciar el trasllat de seu fiscal van ser algunes com CaixaBank, Criteria, Banc Sabadell i Gas Natural.

Evitar el boicot

El trasllat de seu fiscal és especialment important per a les empreses que volen evitar el boicot dels consumidors de la resta del país. Segons la normativa tributària, en les factures emeses per les empreses hi ha de figurar el seu domicili fiscal, no el social. Per tant, canviar la seu social no és suficient per a una empresa que vulgui esquivar el boicot de determinats consumidors a productes catalans si en les seves factures segueix apareixent una adreça d’aquesta comunitat.

El domicili social és «el lloc on es trobi el centre de la seva efectiva administració i direcció, o en què radiqui el seu principal establiment o explotació», segons la llei de societats de capital. Ha de constar al Registre Mercantil. Podria equiparar-se a on resideix l’empresa o almenys els seus òrgans de govern. El domicili fiscal, per la seva part, és el que es determina per rebre les notificacions de l’Administració i es relaciona amb Hisenda i la Seguretat Social. La decisió del canvi de seu fiscal de l’empresa no deixa rastre en cap registre públic, si bé cal comunicar-ho a l’Agència Tributària. Banc Sabadell, per exemple, ha traslladat la seva seu social a Alacant, mentre que ha optat per Madrid per al seu nou domicili fiscal.

El trasllat de les seus fiscals fora de Catalunya, en especial el de les empreses més grans que han dut a terme el canvi, ha sigut determinant per disminuir el pes de la facturació d’empreses catalanes respecte del total.

En particular, l’Agència Tributària ha detectat una caiguda en el pes que representa la facturació de les empreses incloses en el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) amb domicili fiscal a Catalunya respecte al total nacional d’empreses incloses en el SII (territori comú IVA). La participació de vendes declarades per empreses domiciliades a Catalunya ha caigut gairebé tres punts percentuals la segona quinzena d’octubre davant la primera, al passar d’un pes mitjà diari del 22,4% la primera quinzena, a un del 19,6% la segona quinzena d’octubre.

Grans empreses

Aquest descens es percep especialment en alguns sectors econòmics, cas d’energia, aigua i construcció (prop de 20 punts de caiguda), i del financer i assegurances (-4 punts), on s’han produït els trasllats d’algunes de les empreses més grans del país.    

De les al voltant de 50.000 empreses acollides al SII, que es va implantar al juliol, unes 12.500 estan domiciliades a Catalunya, amb dades fins a finals d’octubre. El col·lectiu inclòs obligatòriament en el SII és el de les grans empreses (facturació superior a 6 milions), grups d’IVA i inscrits al Registre de Devolució Mensual de l’IVA (Redeme). 

0 Comentaris
cargando