Anar al contingut

Patrocina:

SECTOR EXTERIOR

La caiguda salarial permet seguir guanyant competitivitat davant l'exterior

La moderació dels sous compensa l'apreciació de l'euro i la inflació espanyola més elevada

Rosa María Sánchez

fsendra34770159 barcelona 02 08 2005 deposito de contenedores del puerto d160721182620

  / ÁLVARO MONGE

A mesura que avança el creixement de l’economia després dels anys de dur ajustament, els salaris segueixen en retrocés. L’any passat la retribució mitjana va ser de 1.878,1 euros bruts al mes, 15,6 euros menys que el 2015. És la primera vegada des del 2006 que s’ha interromput la tendència a l’alça i s’ha registrat un descens anual.

La reducció també s’ha produït en el salari mitjà, el que resulta de dividir tots els assalariats en dos grups iguals, els de salari superior i els de salari inferior. En aquest cas va baixar  2,3 euros respecte de l’any anterior, i va quedar en  1.594,5 euros bruts. És el segon any consecutiu en què  es redueix aquesta retribució, que el 2014 va arribar als 1.602,5 euros.

PER SOTA DEL PIB

Percentualment la baixada del salari mitjà (tant del sector públic com del privat) va ser del 0,8% el 2016. Aquell any els convenis col·lectius del sector privat van registrar un increment de l’1,06%. En tot cas, són variacions molt allunyades del creixement de l’economia que l’any analitzat va registrar un creixement del producte interior brut (PIB)  del 3,2%.

Aquesta millora de l’economia és la que els sindicats CCOO i UGT prenen com a referència per exigir un increment segons les retribucions davant el perill que augmenti encara més el grup de ciutadans considerats mileuristes. En aquest sentit, les dades de l’Institut Nacional Estadística (INE), extrets de l’Enquesta de Població Activa (EPA) assenyalen que tres de cada 10 espanyols (4.584.708 persones) van guanyar menys de 1.230 euros bruts al mes (al límit dels 1.000 euros una vegada descomptats els impostos i la Seguretat Social).

Amb una població assalariada de 15.282.361 persones, quatre de cada deu  (6,1 milions) van percebre entre 1.229,3 i 2.137,5 euros mensuals el 2016. El 30% restant (4,58 milions) va cobrar un sou superior a 2.137,5 euros. A les zones més baixes de la taula salarial hi ha  3.056.500 de treballadors (el 20%) que van guanyar menys de 1.002,8 euros bruts al mes. D’aquests, uns 1,5 milions van guanyar menys de 710,1 euros.

Amb aquesta retribució, que a penes supera el salari mínim (707,70 euros) hi ha el 15,5% de dones, contra el 5% d’homes. 

Les dones no escurcen distàncies amb els homes i són més mileuristes. El 40,3 de les treballadores van cobrar un salari inferior a 1,229,3 euros bruts contra el 20,7% d’homes. El tipus de contracte i de jornada i treballar en els sectors menys qualificats estan darrere d’aquesta gran diferència, que s’escurça en els sous més alts (2.137,5 euros bruts) on la bretxa salarial s’acosta al 10%.

LA JORNADA

El salari mitjà brut dels treballadors a jornada completa va arribar als 2.106,7 euros mensuals, gairebé tres vegades més que els assalariats a jornada parcial (734,2 euros), encara que en aquestes diferències s’ha de tenir en compte que el nombre mitjà d’hores setmanals, 40 en la jornada completa i 19 per als assalariats a temps parcial.

El sou mitjà dels treballadors amb contracte indefinit va ser de 2.079,8 euros, més del doble (58,4%)   que el dels temporals (1.312,4 euros). La meitat d’aquests encara té un sou inferior (1.229,3 euros), mentre que entre els indefinits aquest baix salari el percep el 22,6%.

L’estadística de l’INE posa en relleu que el sector privat paga menys que el sector públic. En aquest últim, el 63% dels empleats van tenir un salari brut mensual superior a 2.137,5 euros, percentatge que baixa fins al 21,8% en el sector privat.

Les autonomies són les que paguen millor de totes les administracions (2.760,3 euros mensuals), seguida de l’Administració central (2.633,8 euros). El sou més alt s’abona al País Basc (2.235,2 euros), seguida de Madrid (2.165,8 euros). Catalunya ocupa el cinquè lloc, amb 1.952 euros. Els més baixos es van abonar a Extremadura (1.613 euros) i Múrcia (1.627,9 euros). 

Temes: Salaris

0 Comentaris
cargando