Anar al contingut

DADES DE BANC D'ESPANYA

El deute de les famílies baixa al juliol per la caiguda dels crèdits al consum

L'endeutament de les llars descendeix 8.422 milions davant els 838 milions de les empreses

El Periódico / Barcelona

 

  / FERRAN NADEU

La deute de les famílies va caure al mes de juliol en 8.422 milions d'euros respecte al mes anterior (1,17%), fins a 706.930 milions d'euros. Els crèdits al consum han descendit significativament i hi ha hagut una caiguda més moderada dels préstecs hipotecaris, segons les últimes dades publicades pel Banc d'Espanya.

Des de començaments d'any, l'endeutament de les llars espanyoles ha caigut tots els mesos. Tret d'un lleuger augment de 60 milions experimentat al març i un repunt de 7.515 milions d'euros corresponent al juny, segons les dades revisades de l'organisme que governa Luis María Linde.

D'aquesta manera, el deute de les famílies ha anat baixant, fins a situar-se en nivells previs a la crisi financera com a conseqüència de la gradual reducció dels préstecs contrets, la caiguda dels tipus d'interès i l'abaratiment dels crèdits.

De fet, en relació amb el mateix mes de l'any anterior, el deute de les llars espanyoles es va reduir al juliol en 12.883 milions d'euros, fet que suposa un retrocés de l'1,8% des dels 719.813 milions del setè mes del 2016.

Menys crèdits al consum

Aquesta caiguda del deute de les famílies espanyoles s'explica principalment per un descens de 6.566 milions d'euros dels crèdits al consum, fins a 172.295 milions d'euros, i això suposa un descens del 3,7%, respecte al juny. 

Per la seva banda, els préstecs destinats a l'adquisició d'una vivenda han caigut en 1.856 milions d'euros al juliol (0,3%), fins a 534.635 milions d'euros. En taxa interanual el descens és de 17.888 milions d'euros (3,2%).

Tot i el descens de la inversió de les llars en vivenda durant els últims anys, l'import que les famílies destinen a la seva llar segueix ocupant gran part del seu endeutament, ja que suposa el 75,6% del total.

Deute de les empreses

D'altra banda, el deute de les empreses al juliol es va reduir en 838 milions d'euros, fins a 905.249 milions d'euros, que suposa una lleugera caiguda del 0,1% respecte al juny i de l'1,4% en relació amb el juliol del 2016.

Aquest descens s'explica per la reducció dels valors diferents d'accions, ja que tant els préstecs d'entitats de crèdit residents i els crèdits procedents de l'exterior es van incrementar lleugerament.

Els valors diferents d'accions van caure en 1.421 milions d'euros (1,5%), fins a 94.898 milions d'euros, davant els increments de 421 milions d'euros (0,1%) dels préstecs d'entitats de crèdit residents, fins a 519.802 milions, i de 162 milions d'euros dels crèdits de l'exterior (0,1%), fins a 290.549 milions.