Anar al contingut

ESTALVI FAMILIAR

Les famílies eleven un 8,5% la seva riquesa i redueixen el seu deute un 1,1%

Els actius financeres de les llars sumen 1,34 bilions i l'endeutament puja a 768.391 milions al març

Després d’anys de crisi financera i amb un nivell de deute de l’Estat que supera el 100% del PIB, les famílies van a poc a poc millorant les seves finances i rebaixant el seu endeutament. Segons les últimes xifres fetes públiques pel Banc d’Espanya, la riquesa financera neta de les famílies espanyoles es va situar en 1.343.426 milions d’euros en el primer trimestre de l’any, fet que suposa un augment del 8,5% respecte al mateix període del 2016 i el 3,2% més en comparació amb el trimestre anterior, de manera que ja equival al 19,5% del PIB, 5,2 punts percentuals superior a la del març de l’any passat. 

MÉS DINERS EN DIPÒSITS I MENYS EN ACCIONS

D’aquesta forma, la riquesa de les llars es manté per sobre dels nivells previs a la crisi econòmica, ja que en el primer semestre del 2007, just abans del començament de la recessió, vorejava el bilió d’euros. Per la seva part, el deute de les famílies es va situar al finalitzar el quart trimestre en 768.391 milions d’euros, el 0,3% menys respecte a l’anterior trimestre i també l’1,1% inferior a la d’un any abans. El deute de les llars no ha deixat de caure des de l’any 2010, coincidint amb els anys més durs de la crisi econòmica.

LA MAJORIA DEL DEUTE, EN PRÉSTECS

Per la banda del deute, la majoria d’aquests passius eren préstecs, per un import de 713.284 milions d’euros, que suposen l’1,5% menys que en el mateix període de l’any anterior. Dins del total de crèdits, els que tenen un venciment a curt termini van baixar un 4% interanual, fins a 26,343 milions, així com els crèdits a llarg termini, que es van reduir l’1,7%, fins a 686.940 milions d’euros.

Per components, el gruix dels actius financeres de les llars es trobava a finals del primer trimestre de l’any en efectiu i dipòsits (el 40% del total), seguit de participacions en el capital (26%), pòlisses d’assegurances i fons de pensions (17%) i participacions en fons d’inversió (13%). 

En concret, de la riquesa total de les famílies en el primer trimestre, la majoria dels seus estalvis es trobaven en efectiu i dipòsits, 853.723 milions d’euros, quantitat superior en el 0,6% a la del mateix període del 2016.

Temes: Estalvi Família