Anar al contingut

La Generalitat recupera per llei canvis tributaris que anaven als pressupostos

Les mesures afecten el tribut sobre l'emissions de l'aviació i beneficis fiscals als gravàmens de successions, patrimoni i transmissions

Agustí Sala

Instal·lacions de laeroport barceloní dEl Prat.

Instal·lacions de laeroport barceloní dEl Prat. / ALBERT BERTRAN

La Generalitat ha optat per recuperar per llei alguns canvis tributaris que s’incloïen en la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2016, que finalment no es va aprovar. Els canvis, inclosos en un avantprojecte de llei de modificacions urgents en matèria tributària que es tramitarà en lectura única (procediment més ràpid), afecten el gravamen que recau sobre les emissions de l’aviació i els gravàmens del patrimoni, successions i transmissions.

Pel que fa al tribut a les emissions de l’aviació, s’ha optat per eliminar els aspectes que podien ser considerats ajudes d’Estat per la Unió Europea.

En concret, s’hi inclou el transport aeri de mercaderies, exclòs en la regulació anterior; se’n suprimeix la base imposable límit i es fixa un sol gravamen de 2,5 euros per quilo d’òxid de nitrogen emès. La Generalitat preveu ingressar uns 4,3 milions d’euros amb l’impost a partir de l’any que ve.

També es recuperen les modificacions previstes als impostos que graven les herències i el patrimoni amb beneficis fiscals per als patrimonis protegits. Al seu torn, s’amplia a dos anys l’ajornament del pagament de l’impost de successions en els supòsits en els quals l’herència és i·llíquida. S’inclou en aquest termini els contribuents amb fets imposables fins a 31 de desembre del 2017.

L’avantprojecte de llei preveu també la bonificació en l’impost de transmissions en les escriptures públiques de separació o divorci o d’extinció de la parella de fet, oficialitzades davant notari. La mesura busca descongestionar els jutjats de família.