Anar al contingut

CANVIS EN LA LEGISLACIÓ

Contractes més segurs

El Codi Civil de Catalunya inicia l'últim tràmit amb normes que protegeixen el consumidor

SALVADOR SABRIÀ / BARCELONA

«Quan una persona adquireixi a Catalunya un pis en què passats uns mesos apareguin defectes que no estaven notificats en el moment de la compravenda, per exemple que s'hi detecti aluminosi, amb les normes del nou Codi Civil de Catalunya aquest problema podria arribar a tenir la consideració d'incompliment essencial i el comprador haurà de ser indemnitzat o fins i tot arribar a una resolució del contracte». Aquest és un exemple pràctic explicat pel degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, d'una de les noves proteccions al consumidor que es desprendran del llibre VI del Codi Civil de Catalunya.

Amb aquest últim fascicle «per primera vegada Catalunya tindrà un codi civil complet», va destacar ahir el conseller

Precisament De Gispert va iniciar el procés d'elaboració del codi quan va ser titular de Justícia, el 2002. Amb el sisè llibre quedaran regulats tots els aspectes del dret privat que afecten la vida d'una persona, des d'aspectes com les adopcions o les pensions fins als testaments i les herències, passant per la compra d'un terreny o una vivenda, entre altres aspectes.

Urgència

La intenció del Govern català és que aquest últim llibre es tramiti com a projecte de llei per la via urgent, amb l'objectiu que pugui quedar aprovat abans de finalitzar aquesta legislatura, i d'aquesta manera deixar tancat i complet tot el Codi Civil de Catalunya.

Possiblement aquest objectiu es podrà complir perquè la proposta parteix de la Comissió de Codificació, un òrgan col·legiat en què estan representats tots els operadors en matèria de dret civil i també representants de tots els grups parlamentaris. Ollé, director de la Comissió, va destacar la importància de l'últim llibre, perquè regula el contracte de compravenda, «que és el contracte civil per antonomàsia»«Aquest codi reforça el principi de la llibertat civil de pacte, de contractes i obligacions entre particulars, i s'hi afegeixen noves opcions».

Entre les novetats destaca, per exemple, l'opció de compra d'immobles en construcció o en fase de rehabilitació, que a partir de l'aprovació de Codi es podran registrar abans que es faci la divisió horitzontal, cosa que permetrà que el comprador sigui de fet propietari del pis fins i tot mentre s'està construint. També s'amplien els terminis i els percentatges que es consideren necessaris perquè es consideri un impagament que obligui a rescindir un contracte, i així es dóna més protecció al comprador. Són exemples d'una llei amb orígens al segle XII i que s'ha adaptat a la realitat del XXI.

Temes: Consum