Anar al contingut

COMPROMÍS SOCIAL

Ningú sense aigua per causes econòmiques

Aigües de Barcelona s'afegeix a la crida de les Nacions Unides

Júlio Márquez

Ningú sense aigua per causes econòmiques

La importància de l’aigua arriba fins al punt d’haver-se convertit en un motor de canvi capaç d’aconseguir una societat més desenvolupada i igualitària. Alhora, compleix la funció de combatre la pobresa al món, en especial, en un moment com l’actual, en què sembla que ha tornat a llocs d’on semblava haver sigut erradicada. 

El Dia Mundial de l’Aigua, instituït per les Nacions Unides, posa aquest any l’accent en la necessitat que la societat avanci sense deixar ningú enrere, és a dir, sense privar del més bàsic els que travessen per dificultats. 
Un reclam que Aigües de Barcelona també reivindica des d’un compromís amb el servei a les persones i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Una vocació altruista amb la qual la companyia prova de situar-se al costat dels que necessiten més ajuda. 

Prestar serveis de primera necessitat implica una responsabilitat, i en aquest sentit, la companyia va crear l’any 2012 un fons de solidaritat pioner al sector per atendre la situació de famílies vulnerables que a causa de la crisi econòmica, no es podien fer càrrec del pagament del rebut de l’aigua.

Gràcies al coneixement dels seus usuaris i de les seves situacions particulars, Aigües de Barcelona va poder anticipar-se a les regulacions normatives i a l’empitjorament del context econòmic i social.  I, d’aquesta manera, es va convertir en la primera gran companyia de serveis que no talla mai el subministrament a aquells usuaris que han sigut identificats pels serveis socials com persones vulnerables

El disseny i la implementació del Fons de Solidaritat va ser elogiat al seu dia per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Invàlua), organisme participat per la Generalitat, que va destacar la relació de màxima confiança entre la companyia i els serveis socials dels ajuntaments i les entitats d’ajuda als més desprotegits.   

Convenis

El fons de solidaritat d’Aigües de Barcelona ha firmat convenis amb 22 municipis de l’àrea metropolitana per garantir el subministrament d’aigua a les persones que, segons els serveis socials municipals, no el poden pagar per motius econòmics. Les dades demostren que al voltant de 25.000 famílies —7.000 a la ciutat de Barcelona— van deixar d’abonar l’import del rebut de l’aigua corresponent al consum, que suposa el 34% del total. El 66% restant són taxes i impostos de les administracions.

Com que moltes famílies no han pogut encara recuperar-se de la crisi i continuen patint dificultats, la companyia ha comunicat a totes les famílies en situació de vulnerabilitat que els condona el deute acumulat als rebuts endarrerits. Es tracta del deute que les famílies van acumular des que van deixar de pagar els rebuts per motius econòmics fins que els serveis socials dels seus ajuntaments els van declarar en situació de vulnerabilitat.

Bonificacions

Aigües de Barcelona també ha creat una tarifa social que aplica des de l’1 de gener del 2014 i que representa una reducció del 25% en l’import del servei d’aigua sobre la tarifa domèstica. A aquesta tarifa social es poden acollir persones aturades, jubilades o vídues, les que percebin una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent i els perceptors de la renda mínima garantida. 

També disposen de bonificacions les llars en què habiten més de tres persones i les llars amb persones amb disminucions i amb dependència reconeguda, que computen com si fossin dues residents. L’any 2018 més de 21.000 famílies es van acollir a aquest tipus de bonificació, que suposa un estalvi de 56 euros anuals de mitjana per domicili.

Cuinar, rentar els plats, dutxar-se o la higiene dels més petits formen part de les rutines de totes les llars, independentment de la seva condició econòmica. I així ha de continuar sent, perquè l’aigua i el seu ús ens iguala a tots i ens fa partícips d’una comunitat que comparteix un recurs que, servit amb eficiència i sostenibilitat, constitueix un dels pilars per aconseguir una societat desenvolupada i inclusiva.

Temes: Agbar