Anar al contingut

Cohesió ciutadana

La Diputació de Barcelona fomenta les polítiques socials

La corporació destina a aquest apartat un pressupost de 947 milions d'euros

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el recolzament directe a les entitats locals, que rebran 272,27 milions de euros.

La Diputació de Barcelona, presidida per Mercè Conesa, potencia un any més el recolzament directe a les entitats locals, que rebran 272,27 milions de euros. / Òscar Ferrer / Diputación de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha aprovat el pressupost de 947,3 milions d'euros de la corporació i dels organismes autònoms, societats mercantils i consorcis que depenen d'ella. Els comptes per al 2018 han augmentat un 1,12% respecte al 2017 i tenen com a principals eixos les polítiques d'atenció a les persones, el territori i l'aposta per al desenvolupament econòmic. També es garanteix la prestació de serveis municipals de qualitat i dona suport a la inversió per enfortir la suficiència financera dels municipis de la demarcació de Barcelona.

En l'àmbit de l'atenció a les persones, la corporació tornarà a impulsar el Pla de xoc contra la pobresa, dotat amb 15 milions d'euros, i continuarà apostant per ampliar i millorar programes com el Servei Local de Teleassistència, amb una dotació de 5,82 milions d'euros. A més, també continuarà donant suport al transport escolar (6 milions d'euros) i a les guarderies (24,8 milions d'euros), mitjançant les beques d'escolarització i el suport financer.

Per un altre costat, i amb la voluntat de facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible i de connectar tot el territori, la diputació destinarà 50,8 milions d'euros a la millora de les carreteres locals. Al llarg de l'any que ve, la Diputació de Barcelona també promourà el programa d'arranjament de vivendes (2 milions d'euros), els plans de prevenció d'incendis forestals (8,85 milions), les actuacions de proveïment d'aigua (4 milions) i l'aposta per les energies provinents de fonts renovables (1,5 milions). També invertirà en programes de trams urbans (2,5 milions) i cartografia municipal (2,31 milions).

Suport directe a les entitats locals

De cara al 2018, la diputació manté l'aposta ferma pel desenvolupament econòmic, que, amb una partida de 70,8 milions d'euros, impulsa prioritàriament l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació. N'és una mostra el Pla de modernització de polígons, presentat aquest any, i que té l'objectiu de modernitzar els polígons en matèria d'infraestructures, serveis, promoció i actuacions innovadores.

En paral·lel a aquests eixos temàtics, la Diputació de Barcelona també potencia, un any més, el suport directe a les entitats locals, que durant el 2018 rebran 272,27 milions d'euros, entre les transferències corrents i les de capital.

D'aquestes, 192,2 milions d'euros estan consignats al Pla de Xarxa de Governs Locals, a través del Catàleg de Serveis, les Taules de Concertació i els Programes complementaris. Pel seu pes en el conjunt del pressupost i per l'abast territorial que té, aquest projecte continuarà sent, un any més, el principal instrument de concertació i cooperació amb els ens locals.