• Divendres 23 agost 2019, 12:03 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

TREBALLAR A LA GENERALITAT

La llarga malaltia, penalitzada per la Generalitat

Dilluns, 14 de maig del 2012 Quim Fornés, Marta Gallart, Juan Catalán, docents amb malaltia greu i crònica (La Garriga)

Ara, tenir una llarga malaltia està castigat amb una reducció de sou del 25% a partir del tercer mes de baixa. Aquesta mesura l'aplica el Govern de CiU a tot el personal de la Generalitat que té una malaltia que l'aparta del lloc de treball per molt de temps i forma part del paquet de retallades que aplica des de l'1 d'abril d'aquest any. Esgrimeixen, com a raó, el control de l'absentisme laboral. S'ha de recordar que les baixes les dóna un metge. És evident que si hi ha casos d'absentisme s'han de controlar, però ja hi ha maneres de fer-ho, i, si cal, que dotin de més recursos l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que fa el seguiment de les baixes laborals. Tenir una llarga malaltia ja és prou dur perquè, a sobre, el salari es redueixi per una decisió arbitrària. A més, les llargues malalties solen requerir tractaments complementaris d'ajuda psicològica, homeopàtica, farmacèutica, rehabilitació, desplaçaments hospitalaris, que no sempre estan cobertes per la sanitat pública, o només parcialment. D'altra banda, amb el 'repagament' de CiU i del PP, estar malalt sortirà ben car, sobretot per als que s'han de medicar sempre. Amb l'excusa de l'absentisme laboral, el Govern de CiU pren aquesta decisió per motius econòmics i en nom d'una política d'austeritat que abandera com a alumne aplicat de la ideologia neoliberal. Tenir una llarga malaltia és una situació que no es tria, que requereix suport moral i material per encarar els tractaments mèdics i lluitar per la supervivència. Per això considerem absolutament immoral l'actitud del Govern de CiU.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.