• Dissabte 23 març 2019, 12:27 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA

Vot raonat

Dijous, 24 de gener del 2013 Jordi Oriola Folch (Barcelona)

La CUP ha afirmat estar a favor de la declaració de sobirania, però ha votat volent mostrar-s'hi crítica. És veritat que s'han sumat dos vots menys pel sí, però poc haurien canviat el resultat. En canvi, ¿quant ha servit i servirà que es visualitzés, malgrat haver enfurismat alguns independentistes, que per a la CUP l'àmbit de la nació són els Països Catalans i que no vulguin veure's dins de la UE sense debat? Encara que minoritaris, aquests dos temes ja floten en el caldo i, per una altra banda, ¿com se'ls hauria tractat si, no havent incorporat cap proposta seva, haguessin votat afirmativament? S'hagués arribat a la conclusió, encertadament, que aquests aspectes no eren tan importants per a ells i que, malgrat tota la retòrica del cavall de Troia de les classes populars, acabarien menjant de la mà del poder establert.

Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos a cartalector@elperiodico.com o al nostre compte de Twitter @EPentretotsSi voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.