• Dijous 18 octubre 2018, 18:42 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

ART

#MACBA: En defensa dels comissaris acomiadats

Diumenge, 29 de març del 2015 Berta Nieto (Barcelona)

Finalment, després de tanta polèmica, el director del Macba, Bartomeu Marí, va dimitir i va arrossegar amb ell Valentín Roma i Paul B. Preciado, els dos comissaris de la polèmica exposició La bèstia i el sobirà, a més de conservador en cap i cap de Programes Públics del museu, respectivament. ¿Qui són Roma i Preciado? Dos intel·lectuals, dues persones amb estudis universitaris i amb una carrera professional més que respectable. Això sí, no surten en programes sensacionalistes, ni a la premsa rosa, ja que es dediquen a la cultura, a l’art i a la filosofia.
Potser aquesta ciutat no té cabuda per a professions d’aquest nivell intel·lectual. Potser no se sap que Paul B. Preciado és un dels teòrics més representatius de la teoria queer (¡Sí! ¡A Espanya existeixen filòsofs feministes!). Si fem fora els intel·lectuals, ¿qui decidirà què exposem a les institucions artístiques? ¿Els polítics? ¿Les empreses que hi ha al darrere? ¿Qui té autoritat per decidir què es pot exposar i què no? Aquests dos intel·lectuals tenen suficient nivell per treballar en altres països. Ja ho han fet abans, i no obstant són a Barcelona.
Endavant, fem fora els intel·lectuals dels seus càrrecs, fem-los fora de la ciutat, perquè està vist que aquí no els apreciem com es mereixen. No obstant, que sàpiguen aquests dos intel·lectuals que sí que existeixen els ciutadans que els respecten a ells, els seus càrrecs, les seves decisions i, sobretot, la seva carrera. Que sàpiguen també que molts ciutadans esperem que es quedin aquí, allà on puguin tenir cabuda, el cas és que continuïn treballant a Barcelona.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.