• Dijous 21 febrer 2019, 17:57 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

RÈPLICA

Els mestres i la borsa d'interinatge

Diumenge, 26 de gener del 2014 Albert Batalla (Degà de la Facultat de Formació del Professorat de la UB)

En una carta del 19 de gener, una exestudiant de la Universitat de Barcelona (UB) lamentava els problemes per accedir a la borsa d'interinatge de la seva professió i en culpava en certa manera aquesta universitat. El reial decret 1594/2011 va establir les especialitats docents del cos de professors i l'àmbit en què els nous graduats podrien exercir. Així, tots els graduats de primària podrien exercir de professors de primària, mentre que es variava l'accés a altres especialitats. La UB va informar a través de diferents accions (xerrades, publicacions a través dels seus canals...) de les conseqüències d'aquests canvis. La facultat va dissenyar els plans d'estudi dels graus d'Educació Infantil i Primària durant el 2007 i el 2008 d'acord amb el que marcava la normativa legal. El 2009, els organismes competents van verificar aquests estudis. En aquell moment, els centres no sabíem encara com quedaria l'accés a les especialitats docents ni quin paper tindrien les mencions. Ens preocupa el futur dels nostres graduats i hem establert contactes per millorar el seu accés al mercat laboral, encara que no és competència de la meva universitat ni d'altres determinar les vies d'accés a la professió.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.