• Dissabte 14 desembre 2019, 01:39 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

AULES EN LLUITA

#9mhuelga: La llibertat de Rajoy

Dijous, 9 de maig del 2013 Desirée Gómez (Sant Boi de Llobregat)

"Un sistema educatiu eficient ha de prestar atenció als professionals que el fan possible", va dir el 2011 Mariano Rajoy. Un president que ha fet retallades en educació, ha acceptat l'acomiadament de professors interins, ha rebaixat el sou a la resta i dóna per vàlid l'augment d'alumnes per aula. Una altra frase de Rajoy: "No m'agrada governar a base de prohibicions, crec en la llibertat". Una llibertat basada en una educació partidista, en la segregació per sexe i a limitar l'accés a la universitat pujant les taxes i reduint beques.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.