• Dijous 5 desembre 2019, 18:51 h

elPeriódico.com

Registra't | Iniciar sessió

AULES EN LLUITA

#9mhuelga: En defensa del futur

Divendres, 10 de maig del 2013 Silvina Crucianelli (Barcelona)

Ahir vaig recolzar la vaga i no vaig portar els meus fills al col·legi. Vull una educació de qualitat, laica i grattuïta. Per a això pago tots els meus impostos. Defensar l'educació és defensar el futur.Si voleu debatre sobre aquest tema, escriviu-nos aquí

EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments d'interès general, respectuoses amb les persones i institucions. Les cartes enviades podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible publicar-les totes. Per publicar-les, EL PERIÓDICO es reserva la possibilitat de demanar dades addicionals com DNI, domicili i telèfon amb la finalitat de contrastar el seu contingut i la identitat de l'autor. No es mantindrà correspondència per correu electrònic ni s'atendran visites o trucades telefòniques sobre cartes o comentaris no publicats en qualsevol dels suports d'EL PERIÓDICO.
QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al CIC només quan considerin que s'han vulnerat els principis recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els mitjans informatius sobre els diferents temes. Poden dirigir-se al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93 317 19 20.