Xavier Marcé

Xavier Marcé

Economista i gestor cultural.

La gestió d'un sector en crisi

El final del model cultural català

XAVIER MARCÉ | 15/4/2018

El canvi exigeix redefinir els paràmetres territorials, assumir les contradiccions d'una realitat bilingüe i ampliar la demanda interna per millorar la seva sostenibilitat