Josep Lladós

Josep Lladós

Professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya.

'Winter is here'

Josep Lladós | 10/11/2017

La distribució de la riquesa

Creixement empobridor

JOSEP LLADÓS | 19/1/2016

L'explosió de la desigualtat no és un fenomen accidental, sinó un efecte de la gestió de la crisi

'Low cost' en transició

Josep Lladós | 28/3/2015