Joaquim Rafel Fontanals

Joaquim Rafel Fontanals

Membre de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans

150 anys del pare del català modern

La proximitat del lingüista Fabra

JOAQUIM RAFEL FONTANALS | 19/2/2018

Les seves col·laboracions en diaris populars van servir per consolidar els principals aspectes de la reforma de la llengua catalana