Carme Borrell

Carme Borrell

Gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

Els desafiaments d'una vida saludable

¿Per què la salut pública?

CARME BORRELL | 22/2/2018

Malgrat la seva importància, el pressupost no arriba al 2% del total invertit en salut

Un dret bàsic

Una llar diferent

CARME BORRELL | 23/1/2018

La vivenda cooperativa en cessió d'ús, amb propietat col·lectiva de l'immoble, millora la salut

Un problema sanitari

Barcelona i les drogues

CARME BORRELL | 5/12/2017

La ciutat, amb una experiència de 30 anys a combatre les addiccions, posa en marxa un altre pla

Costums i models de desenvolupament

El desafiament dels hàbits saludables

CARME BORRELL | 9/11/2017

Aconseguir una bona salut col·lectiva depèn de l'individu, però també de factors socials i econòmics

Adolescència i salut: en volem més

CARME BORRELL | 16/7/2017

El 17% de noies, davant el 3,8% de nois, declaren haver patit alguna conducta verbal o física amb contingut sexual ofensiva i no desitjada

Els reptes de l'Estat del benestar

Salut i condicions de vida

CARME BORRELL | 5/5/2017

El context socioeconòmic és el que determina els que tenen més possibilitats de contraure una malaltia