Portada

Actualitat

Esports

Cultura

Extra

Entre tots

Vídeos

Serveis

SANCIÓ A UN VEÍ D'EL ESCORIAL

Multa de 100.000 euros per talar un arbre de la seva parcel·la sense permís

El Suprem confirma la sentència del TSJM contra un veí d'El Escorial

periodico

El Tribunal Suprem ha rebutjat revisar la sentència per la qual un veí d'El Escorial (Madrid) va ser multat a pagar 100.000 euros per talar sense llicència un arbre que hi havia en una parcel·la de la seva propietat el 2010. D'aquesta manera, l'alt tribunal confirma la sanció imposada.

La sala contenciosa administrativa ha desestimat el procediment de revisió interposat pel condemnat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que va confirmar la multa de 100.000 euros imposada inicialment per l'Ajuntament. Els magistrats consideren que els tres documents presentats pel recurrent perquè es revisés el seu cas, i que va utilitzar per justificar el mal estat del freixe, "no són aptes".

Els informes

El veí d'El Escorial va basar la seva demanda, interposada el desembre del 2016, en un informe forestal realitzat per un enginyer agrònom el juny del 2014, en què consta que a la finca hi havia diversos arbres malalts, des de molt temps enrere, i que la seva poda o tala era necessària per raons de seguretat.

Es va recolzar en un altre informe del Seprona, del setembre del 2016, en què es feia referència a l'existència de tres arbres que devien estar afectats per alguna malaltia perquè estaven secs, amb branques caigudes i amb el terra al voltant en descomposició.

Per últim, va incorporar un tercer informe elaborat per un guàrdia civil del Seprona, el juny del 2014, en què s'advertia de la caiguda d'una branca de grans dimensions al mig de la terrassa d'una vivenda d'una urbanització de la localitat madrilenya.

Documents posteriors 

La Sala respon en la seva sentència, de la qual ha sigut ponent el magistrat Jesús Cudero, que no pot acceptar aquests documents perquè "ni són anteriors" a la data de la sentència ferma (16 d'abril de 2014), ni "han pogut estar retinguts per força major o per obra o acte de la part afavorida amb resolució ferma". El tribunal afegeix que aquests informes no són decisius per resoldre el conflicte en la mesura que es "refereixen a un estat de coses clarament diferent d'aquell en què es va produir la infracció que va zer sancionada".

Precisa que els fets sancionats, la tala de l'arbre, es van produir el juny del 2010 i que els documents aportats tracten de l'estat de tres arbres diferents quatre anys després de "produir-se la infracció objecte de sanció".

El 5 de juny del 2010 un agent de la Policia Local es va presentar a la finca del recurrent on s'estaven realitzant unes obres per a l'ampliació d'un porxo.  Després de comprovar que tot estava en regla, l'agent va observar que una excavadora havia arrencat un freixe molt gran que hi havia al terreny, al costat de la vivenda, i va obrir un expedient sancionador al constatar que no tenia llicència per fer-ho.

El recurrent va al·legar que l'arbre estava sec i que els arquitectes li van aconsellar la tala per motius de seguretat. No obstant, la Junta de Govern d'El Escorial, amb data de 26 d'abril del 2011, li va imposar aquella sanció per la comissió d'una infracció molt greu prevista a la llei de protecció i foment de l'arbrat urbà de la Comunitat de Madrid.

El jutjat contenciós administratiu número 24 de Madrid i el TSJM van confirmar la multa.

Outbrain