El Periódico

Homeaway

Tots els temes

Airbnb queda fora del pacte per erradicar la promoció dels pisos turístics il·legals

PATRICIA CASTÁN / BARCELONA | 8/5/2017

L'ajuntament obre una taula de treball amb les principals webs perquè no anunciïn els pisos sense llicència

Cara i creu de la xarxa

No és Airbnb, sinó el debat pendent

CLARA MARSAN | 1/12/2016

La proliferació de serveis via internet fa evident la necessitat de la seva regulació

REINCIDENTS

Colau sanciona Airbnb i Homeaway amb 600.000 euros per seguir anunciant pisos il·legals

24/11/2016

Aplicarà la multa màxima per reincidència, a l'oferir milers de vivendes per dies sense llicència

LA GESTIÓ DEL TURISME A BARCELONA

Colau ordena tancar més de vuit pisos turístics il·legals al dia

HELENA LÓPEZ / BARCELONA | 10/8/2016

En el primer mes del pla de xoc s'ha exigit el tancament a 256 allotjaments que operen sense llicència

ACTIVITAT ECONÒMICA CONTROVERTIDA

Barcelona declara la guerra a les plataformes que anuncien pisos turístics il·legals

CRISTINA BUESA / PATRICIA CASTÁN / BARCELONA | 21/12/2015

Multa al gegant del sector, Airbnb, que recorrerà la sanció, i a Homeaway amb 60.000 euros cadascun

El +

Te explicamos los detalles que se esconden detrás de una fotografía que ha dado la vuelta al mundo