Anar al contingut

INFORME

El Comitè de Bioètica proposa prohibir la gestació subrogada a nivell internacional

Aquest organisme, adscrit al Ministeri de Sanitat, demana sancionar les agències

zentauroepp34503387 mas periodico claudia ram rez est embarazada de siete meses170519200501

periodico

El Comitè de Bioètica d'Espanya ha elaborat un informe en què analitza els aspectes ètics i jurídics de la maternitat subrogada i en què proposa promoure a nivell internacional un marc comú regulatori que prohibeixi la celebració de contractes de gestació "en garantia de la dignitat de la dona i del nen".

També reclama "dotar de verdadera eficàcia legal la nul·litat d'aquests contractes, de manera que resulti aplicable també als celebrats a l'estranger, i per això es podria considerar la possibilitat, entre altres mesures legals, de sancionar les agències que es dediquen a aquesta activitat".

En tot cas, proposa assegurar "una transició segura", que eviti que quedin desprotegits els nens resultants dels processos de maternitat subrogada internacional en què poden estar immersos actualment diversos espanyols. Per això, considera que es pot garantir que la seva filiació a l'estranger es realitzi d'acord amb la doctrina establerta pel Tribunal Suprem.

DEBAT SOBRE LA REGULACIÓ

En qualsevol cas, el Comitè de Bioètica precisa que, tenint en compte la seva naturalesa i funcions, no li correspon traslladar la seva opinió en una proposta concreta de reforma legal encara que ofereix alguns criteris que l'orientin, com l'esmentat marc regulatori comú a nivell internacional. L'informe, elaborat a iniciativa del mateix comitè, s'ha portat a terme "donada la preocupació que suscitava als seus membres el debat present en l'opinió pública i en algunes institucions sobre la conveniència de regular o, almenys, dotar de legalitat, els contractes de maternitat subrogada".

El Comitè de Bioètica d'Espanya es va constituir l'octubre del 2008 com un "òrgan col·legiat, independent i de caràcter consultiu, que desenvoluparà les seves funcions, amb plena transparència, sobre matèries relacionades amb les implicacions ètiques i socials de la biomedicina i les ciències de la salut".

El Comitè està adscrit al Ministeri de Sanitat. Té la missió d'emetre informes, propostes i recomanacions per als poders públics d'àmbit estatal i autonòmic sobre matèries relacionades amb les implicacions ètiques i socials de la biomedicina i les ciències de la salut. Així mateix, se li assignen les funcions d'establir els principis generals per a l'elaboració de codis de bones pràctiques d'investigació científica i la de representar Espanya en els fòrums i organismes supranacionals i internacionals implicats en la bioètica.

0 Comentaris