Anar al contingut

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

Wert retira l'expressió "nacionalismes excloents" dels nous continguts de Ciutadania a petició de Rigau

La consellera havia denunciat que en el temari se situava el nacionalisme "al costat del terrorisme"

La titular d'Ensenyament creu que si cada Govern canvia el contingut de l'assignatura, més valdria treure-la

A petició de la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, el  ministre d'EducacióJosé Ignacio Wert, ha anunciat aquest dijous la retirada del terme "nacionalismes excloents" dels nous continguts de l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania  (EpC). La  consellera havia considerat "inadmissible i intolerable" que el temari "associï el nacionalisme al terme 'excloent'" i el situï "al costat del terrorisme". Així ho havia dit a l'entrada de la Conferència Sectorial d'Educació, en què el ministre ha presentat a els responsables autonòmics l'esborrany del reial decret que modificarà aquests continguts.

Wert exposa als consellers els canvis en els continguts d'EpC a Primària i Secundària, que inclouen un apartat dedicat als "conflictes del món actual" en què s'anaven a tractar el terrorisme, els estats fallits, el fanatisme religiós i el "nacionalisme excloent". Rigau ha afegit que si el temari d'aquesta assignatura "ha de canviar-se cada vegada que canviï el Govern, més valdria treure-la".

Ni "afectes i emocions" ni pobresa

Entre altres aspectes, s'eliminen les referències als "afectes i emocions" i a les relacions entre homes i dones, així com la valoració crítica de la divisió sexual del treball i dels prejudicis socials racistes, xenòfobs, antisemites, sexistes i homòfobs. També desapareixen les referències a la pobresa al món, la seva feminització i la falta d'accés a l'educació com a font de pobresa.

Les substituiran altres aspectes relacionats amb la família en el marc de la Constitució, els valors fonamentals de la Carta Magna i els seus símbols, els drets civils, polítics econòmics i socials. Sobre això la consellera ha plantejat que si la Constitució passa a formar part del temari, "també s'hi ha d'incloure l'Estatut".

La de Rigau no ha estat l'única veu crítica a l'entrada de la reunió. La consellera basca, Isabel Celaá, ha anunciat que demanarà la "retirada total" del decret llei i que el seu Govern presentarà un recurs si s'aprova, davant la desaparició del temari d'aspectes com la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i la cultura de la pau.

També s'hi introdueixen nous temes, com la conciliació entre la vida familiar i laboral, el repartiment de tasques domèstiques, la cura de la naturalesa i el medi ambient, el consum eficient, la contaminació acústica i aspectes relacionats amb la salut.

Una altra novetat és la "dimensió econòmica de la societat humana", que se centra en la llibertat política i econòmica, el paper de la iniciativa privada en la generació de riquesa i el foment de l'esperit emprenedor. Així mateix s'hi afegeix el tema dels impostos i la "contribució dels ciutadans a l'Estat del benestar", així com nocions bàsiques sobre el sistema de Seguretat Social i les pensions.

Més nota per a les beques

Wert presenta així mateix als consellers el projecte del reial decret que fixarà els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l'estudi per al curs 2012-2013, així com el text en què s'estableixen les bases de la Formació Professional dual

Per a les ensenyances postobligatòries no universitàries, és a dir, Batxillerat i FP, els alumnes hauran d'acreditar haver obtingut una nota mitjana de 6 punts en el quart curs d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) per accedir a una beca salari. Així mateix, per mantenir-la, es requerirà que hagin superat totes les matèries menys una en el curs anterior, o el 85% de les hores totals del curs en cas que estigui organitzat per mòduls. La consellera Rigau s'ha pronunciat per no augmentar l'exigència en la formació professional i mantenir la nota requerida en un 5.

Els estudiants que acabin Batxillerat i vulguin accedir a la universitat amb beca necessitaran una nota mitjana d'un 5,5 per a una beca general i d'un 6 per a la beca salari, mig punt més del que fins ara s'exigia per a totes dues. Els llindars de renda familiar i patrimoni familiar no es modifiquen.

El text sobre la FP dual, que combina la formació a l'aula i les pràctiques en empreses, estableix que les companyies podran becar els alumnes d'aquests cicles i que aquestes han de participar com a mínim en un terç de la formació de l'alumne en funció de les característiques de cada mòdul professional i de l'empresa. Els projectes de FP dual aniran dirigits als cicles formatius de FP que "tradicionalment" han estat vinculats amb la formació en empreses, com a Hostaleria i Turisme, i els que requereixin instal·lacions especials d'alta tecnologia i elevat cost, com a Medicina Nuclear o Alta Tensió, entre altres.

0 Comentaris