Anar al contingut

PER VALOR DE GAIREBÉ 15 MILIONS

Un informe veu irregularitats en els contractes de la TV valenciana en la visita del Papa el 2006

L'anàlisi aprecia un "incompliment generalitzat dels principis de publicitat i concurrència"

Un informe judicial arriba a la conclusió que en els contractes adjudicats per la Radiotelevisió Valenciana (RTVV) amb motiu de la visita del Papa a València el 2006, que van pujar a un total de 14.713.924,75 euros, es va donar un "incompliment generalitzat dels principis de publicitat i concurrència".

L'informe, al qual ha tingut accés Efe, ha estat elaborat a petició de l'instructor del cas Gürtel, el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, per la Unitat d'Auxili Judicial, que ha examinat la documentació i els justificants "de despeses referides a la contractació celebrada" per RTVV amb motiu de la visita papal.

Gestió aleatòria i subjectiva

La conclusió és que "l'actuació desenvolupada per l'òrgan gestor (RTVV) ha tingut per finalitat gestionar i adjudicar tots els subministraments i serveis de forma totalment aleatòria i subjectiva, evitant el compliment dels principis de publicitat, concurrència, transparència i objectivitat".

Benet XVI va visitar València els dies 8 i 9 de juliol del 2006 amb ocasió del 5a Trobada Mundial de les Famílies, del qual RTVV tenia assignada "la cobertura internacional audiovisual, tant tècnica com operativa, dels actes", segons el conveni firmat per la Fundació organitzadora amb el director general de l'ens, Pedro García Gimeno.

El cost dels actes va ser de 14.713.924,75 euros, dels quals la gran part, 14.688.923,26 euros, va ser assumida per Televisió Autonòmica Valenciana (TAV), mentre que l'altra entitat dependent de RTVV, Ràdio Autonòmica Valenciana (RAV), es va fer càrrec de la resta. La TAV va tramitar 231 factures, emeses per 97 proveïdors diferents, per un import d'1.431.452,94 euros; va gastar 218.660,85 euros més en 183 contractes de personal per obra i va destinar el gruix de la seva inversió, 13.038.809,47 euros, a onze expedients de contractació.

Falta de planificació

El més important d'aquests últims, per un import de 7.493.600 euros, va ser adjudicat per al "subministrament en règim de lloguer de pantalles de vídeo, so i megafonia" a l'empresa TECONSA, que segons l'informe va incomplir els termes del contracte firmat, ja que va subcontractar part dels treballs a altres companyies, malgrat no comptar amb l'autorització expressa de RTVV.

La Unitat d'Auxili Judicial assenyala així mateix que RTVV no va iniciar aquest expedient fins a l'abril del 2006, malgrat que ho "coneixia almenys des del 27 de febrer". El de TECONSA no és l'únic cas, ja que "malgrat conèixer amb la suficient antelació els serveis que havia d'oferir RTVV, la falta de planificació ha tingut com a conseqüència que pràcticament tots els expedients s'hagin tramitat mitjançant el procediment d'urgència".

A més, en ells falta "alguna documentació administrativa que seria bàsica en qualsevol expedient: constància de la publicitat dels concursos, falta d'acreditació de la capacitat i solvència econòmica i tècnica, falta de justificació de la sol·licitud d'ofertes, etc.".

Proveïdor i client

Altres irregularitats són la falta de publicitat dels expedients o el fraccionament de l'objecte del contracte, "de manera que un mateix subministrament s'ha fraccionat i s'ha tramitat mitjançant tres procediments diferents (contracte menor, negociat i concurs), però sempre hi havia un sol licitador i una sola oferta".

L'informe també analitza les operacions de la TAV amb les empreses de la trama Gürtel  i reflecteix dues factures per despeses de desplaçament i allotjament a favor de Pasadena Viatges que arriben a un total de 65.996,64 euros i una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market pel lloguer i muntatge de "125 taules vestides amb tela blava" per a dos call center.

Orange Market, dirigida per Álvaro Pérez Alonso, El Bigotis, considerat el delegat a València del suposat responsable de la xarxa Gürtel, Francisco Correa, apareix en la comptabilitat de la televisió no només com a proveïdor, sinó també com a client, ja que va operar com a agència de publicitat de la Diputació de Castelló, presidida per Carlos Fabra (PP) i va contractar un campanya per 32.281 euros.

0 Comentaris