El Periódico Barcelona

+Barcelona

Barcelona estableix nous criteris més redistributius per a les quotes de les guardaries municipals

S'implanta un nou sistema de tarifació social, que rebaixarà les quotes mensuals al 62,5% de les famílies

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Dissabte, 18 de març del 2017 - 15:03 CET

El nou sistema de tarifació social, que s'implantarà a les guarderies a partir del curs 2017-2018, és més flexible, universal i redistributiu que l'anterior i estableix 10 trams escalonats de quotes mensuals en funció de la renda familiar. Així, s'elimina la quota única i s'ajusta el preu a la capacitat econòmica de cada família.

Es calcula que el 62,5% de les famílies passarien a pagar quotes més baixes. El nou model substitueix l'antic sistema, que preveia el mateix preu únic mensual (289 euros) per a totes les famílies, sobre el qual es podien aplicar bonificacions en determinats casos. Amb el model antic, les famílies de renda mitjana-baixa destinaven a la quota de la guarderia un 11,9% dels ingressos. La tarifació farà que la quota es redueixi al 7,4% dels ingressos per terme mitjà.

“La implantació de la tarifació és un gran salt endavant en la definició d'un model d'escoles bressol equitatiu i just a Barcelona, un sistema progressiu i proporcional”, ha destacat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, que també ha assenyalat que “treballem per facilitar l'exercici d'un dret i la millora del sistema. És en aquest sentit que passem d'un model d'atorgament d'ajudes a un sistema de preus just per a tothom”.

LA PROGRESSIVITAT, LA CLAU DEL NOU SISTEMA

En el cas d'una família de quatre membres, la franja més baixa correspon a uns ingressos iguals o inferiors a 16.732,23 euros anuals, i la quota mensual de guarderia s'estableix en 50 euros. La franja més alta es vincula a les famílies que ingressen 75.000 euros anuals o més, i passa a ser de 395 euros. Entre els dos extrems, hi ha vuit quotes que augmenten en trams progressius de 35 a 40 euros.

Un 25% de les famílies, segons els càlculs estimats, passarien a pagar la quota mínima de 50 euros mensuals. “Si per les seves circumstàncies les famílies no poden fer front a aquesta quota mínima, els serveis socials continuaran fent-se'n càrrec com fins ara”, ha dit Miquel Essomba, comissionat d'Educació, que també ha recordat que se segueixen mantenint les deduccions per a famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat.

A diferència d'abans, no cal sol·licitar ajudes, perquè la quota adjudicada ja tindrà en compte els ingressos familiars. En el cas de famílies amb més d'un fill a la guarderia, s'aplicarà el tram inferior al que li correspondria per renda. S'ha de tenir en compte que els ingressos d'avis i parents que conviuen amb la família no compten en la suma total de renda familiar disponible.

Platges de Barcelona als anys 80
Envia'ns fotos
de la Barcelona
preolímpica
Busquem imatges de com eren Montjuïc, la platja, El Prat o l'actual Vila Olímpica.
ENVIA'NS LA TEVA FOTO

El Barcelona hará oficial su decisión de ejecutar la opción de compra de Gerard Deulofeu