Anar al contingut

Barcelona estableix nous criteris més redistributius per a les quotes de les guardaries municipals

S'implanta un nou sistema de tarifació social, que rebaixarà les quotes mensuals al 62,5% de les famílies

EL PERIÓDICO / BARCELONA

El nou sistema de tarifació social, que s'implantarà a les guarderies a partir del curs 2017-2018, és més flexible, universal i redistributiu que l'anterior i estableix 10 trams escalonats de quotes mensuals en funció de la renda familiar. Així, s'elimina la quota única i s'ajusta el preu a la capacitat econòmica de cada família.

Es calcula que el 62,5% de les famílies passarien a pagar quotes més baixes. El nou model substitueix l'antic sistema, que preveia el mateix preu únic mensual (289 euros) per a totes les famílies, sobre el qual es podien aplicar bonificacions en determinats casos. Amb el model antic, les famílies de renda mitjana-baixa destinaven a la quota de la guarderia un 11,9% dels ingressos. La tarifació farà que la quota es redueixi al 7,4% dels ingressos per terme mitjà.

“La implantació de la tarifació és un gran salt endavant en la definició d'un model d'escoles bressol equitatiu i just a Barcelona, un sistema progressiu i proporcional”, ha destacat la tinent d'alcaldia de Drets SocialsLaia Ortiz, que també ha assenyalat que “treballem per facilitar l'exercici d'un dret i la millora del sistema. És en aquest sentit que passem d'un model d'atorgament d'ajudes a un sistema de preus just per a tothom”.

LA PROGRESSIVITAT, LA CLAU DEL NOU SISTEMA

En el cas d'una família de quatre membres, la franja més baixa correspon a uns ingressos iguals o inferiors a 16.732,23 euros anuals, i la quota mensual de guarderia s'estableix en 50 euros. La franja més alta es vincula a les famílies que ingressen 75.000 euros anuals o més, i passa a ser de 395 euros. Entre els dos extrems, hi ha vuit quotes que augmenten en trams progressius de 35 a 40 euros.

Un 25% de les famílies, segons els càlculs estimats, passarien a pagar la quota mínima de 50 euros mensuals. “Si per les seves circumstàncies les famílies no poden fer front a aquesta quota mínima, els serveis socials continuaran fent-se'n càrrec com fins ara”, ha dit Miquel Essombacomissionat d'Educació, que també ha recordat que se segueixen mantenint les deduccions per a famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat.

A diferència d'abans, no cal sol·licitar ajudes, perquè la quota adjudicada ja tindrà en compte els ingressos familiars. En el cas de famílies amb més d'un fill a la guarderia, s'aplicarà el tram inferior al que li correspondria per renda. S'ha de tenir en compte que els ingressos d'avis i parents que conviuen amb la família no compten en la suma total de renda familiar disponible.

0 Comentaris