Anar al contingut

PLA MINISTERIAL

L'avaluació final d'ESO i Batxillerat serà un test de 350 preguntes

EL PERIÓDICO / BARCELONA

Les avaluacions finals de quart d'ESO i segon de Batxillerat de la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), constaran d'un examen test de 350 preguntes com a màxim, que els alumnes hauran d'aprovar per tenir el títol. A la part de matèries específiques, l'assignatura de Religió queda fora. Així ho recull l'esborrany de reial decret del Ministeri d'Educació sobre les proves de l'avaluació final de Primària, ESO i Batxillerat, comunes per a tot l'Estat, informa Europa Press.

La nova regulació serà debatuda pròximament amb les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació i amb els sindicats i les associacions de pares i d'estudiants, al Consell Escolar de l'Estat.

En la qualificació final d'ESO, el 70% serà la mitjana de les qualificacions obtingudes en les matèries cursades i el 30%, l'avaluació final. A Batxillerat, la ponderació és diferent: 40% la mitjana de les matèries cursades i 60% l'avaluació final, igual que en l'actual Selectivitat.

Per presentar-se a l'avaluació d'ESO els alumnes podran fer-ho amb un màxim de dos suspensos, sempre que no siguin de Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques alhora. No obstant, per fer la prova de Batxillerat s'hauran de tenir aprovades totes les assignatures.

L'avaluació final de Primària serà el 2016. La d'ESO, el 2017, encara que no tindrà efectes acadèmics i en aquest curs sols hi haurà una convocatòria. La de Batxillerat, el 2017, constarà de dues convocatòries i es tindrà en compte només per a l'accés a la universitat i no per al títol.

0 Comentaris
cargando