Anar al contingut

Patrocina:

¿Quin termini té Hisenda per a la devolució de la renda?

La llei de l'IRPF estableix que el fisc té fins al 31 de desembre per retornar el que s'ha pagat de més

Agustí Sala

Sis mesos des del final de la campanya de la renda 2016, és a dir, fins al 31 de desembre. Aquest és el termini de què disposa l'Agència Tributària per practicar les devolucions als que van pagar de més a través de retencions i pagaments a compteque suposen tres de cada quatre dels més de 19 milions de declarants de l'IRPF.

La llei de l'impost estableix aquest termini, que comença a comptar a partir del 30 de juny, l'últim dia de la campanya. Un cop finalitzat aquest període establert per la llei, si no s'ha practicat la devolució per una causa "no imputable al contribuent", s'aplicarà a la quantitat a retornar l'interès de demora. Per a aquest any, aquest interès és del 3,75%.

En general, quan finalitza l'exercici queden pendents entre el 3% i el 5% de les declaracions amb dret a devolució. És el que va passarr amb la del 2015. Una vegada finalitzat el 2016, quedaven pendents el 3,6% de les declaracions que tenien dret a retorn, que eren unes 528.000.

MÉS COMPROVACIONS

Segons l'Agència Tributària, en general es tracta de declaracions subjectes a més comprovacions i que, al final, o bé han de reduir la devolució que van exigir o fins i tot han d'acabar pagant.

En els casos en què es mantingui la devolució inclosa en la declaració i s'hagi superat el termini legal de sis mesos, el contribuent percebrà l'interès de demora. Aquest recàrrec juga a la vegada en contra de qui hagi de pagar en cas d'haver de regularitzar la seva declaració. En tot cas, a Hisenda recorden que les devolucions "mai arriben al 100%" de les que es van sol·licitar.

Del total de declaracions previstes en la present campanya (19.750.000), 14.775.000 seran a tornar, amb una mitjana de 757,90 euros, amb una alça de l'1%; i a ingressar, 4.175.000, amb una mitjana de 2.044,79 euros, amb un augment del 0,6%.

MÉS AGILITAT

Gràcies a eines com Renda Web s'ha accelerat el període de devolució. De fet, els primers retorns es van fer tres dies després d'iniciada la campanya el dia 5 d'abril.

L'Agència Tributària té a la seva web un apartat en què es pot fer un seguiment de la devolució. Es pot fer amb un certificat electrònic o el DNI electrònic, amb la Cl@au Pin (sistema orientat a unificar i simplificar l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics mitjançant un usuari i una contrasenya) o el número de referència de l'esborrany de la declaració que facilita Hisenda.

Per obtenir aquest últim, s'ha de comunicar el número d'identificació fiscal (NIF), l'import de la casella 440 de la declaració de la renda 2015 i el número de mòbil on es vol rebre mitjançant SMS, ja sigui a la seu electrònica de l'Agència Tributària o als telèfons 901121224 o 915357326.

0 Comentaris