Anar al contingut

Patrocina:

MESURES CONTRA L'ELUSIÓ TRIBUTÀRIA

Hisenda troba un filó al comprovar deduccions per vivenda

L'Agència Tributària exigeix a titulars d'hipoteques que demostrin que tenen dret a l'avantatge fiscal a l'IRPF

Més de cinc milions de contribuents s'apliquen la rebaixa per adquisició d'una casa en la declaració de la renda

Agustí Sala

Oficina central de la Agencia Tributaria, en la plaza de Letamendi de Barcelona.

Oficina central de la Agencia Tributaria, en la plaza de Letamendi de Barcelona. / QUM ROSER

Si li arriba aquests dies una carta d’Hisenda no s’espanti. O potser sí que ho hauria de fer. L’Agència Tributària està enviant liquidacions i requeriments en els quals exigeix a beneficiaris de la deducció de l’IRPF per vivenda habitual que demostrin que compleixen els requisits per beneficiar-se’n.

La reclamació correspon a l’exercici del 2015, però es pot estendre als quatre anys anteriors. Aquest avantatge tributari, que va deixar de poder aplicar-se per a adquisicions realitzades després del 2013, és el que té més quantitat de beneficiaris en l’impost de la renda, amb més de cinc milions de contribuents, segons dades de les memòries de l’administració tributària. Encara que fonts de l’Agència Tributària asseguren que no existeix una campanya concreta, admeten que la comprovació d’aquesta deducció és habitual, ja que és la més estesa a l’IRPF.

«Diria que això afecta el 30% o el 40% de les declaracions que fem», explica Merche Pérez, assessora fiscal de la gestoria Menfis, a Barcelona. Altres fiscalistes consultats també n’han detectat casos, encara que menys, que provoquen perdre la deducció totalment o parcialment.

RASTREJAR COMPRES ANTIGUES

«Des del 2007 o el 2008 els bancs van popularitzar la modalitat de reunificació de deutes i l’ampliació de crèdits hipotecaris, és a dir, que destinessin part del préstec a altres fins com per exemple obres a la casa o per comprar-se un cotxe», explica Francesc Xavier Masdeu, portaveu de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB). 

El fisc acostuma a esperar-se tres o quatre anys per veure la magnitud que adquireix una pràctica i després indaga. «És com quan es pesca. Si es llança una xarxa en lloc de pescar amb canya, sempre s’aafen més peixos», afirma il·lustrativament un assessor.

Després que el 2015 desaparegués la deducció per a les noves adquisicions fetes abans del 2013, Hisenda va començar a rastrejar compres més antigues a la recerca de deduccions incorrectament aplicades després d’una etapa en què els bancs oferien crèdits, una part dels quals podien dedicar-se a altres finalitats, com fer obres, comprar-se un cotxe o fer viatges.

I al portar a terme comprovacions ha trobat casos d’aquests, en els quals una part dels costos que es van beneficiar de la deducció no es van destinar realment a comprar la vivenda habitual sinó a altres coses. El problema és que per buscar aquestes irregularitats s’ha alarmat molts contribuents que van actuar de forma correcta, expliquen els assessors fiscals consultats.

En cas que l’afectat no pugui demostrar que tenia dret a aquest avantatge fiscal, haurà de fer una liquidació per la quantitat que s’ha deduït més una sanció que sol ser del 50%. Si mostra la seva conformitat, pot aplicar una rebaixa del 30% sobre la sanció. Les quantitats mitjanes en les quals es podrien reduir les devolucions o augmentar les quotes a pagar oscil·len entre els 1.500 o 2.000 euros per exercici comprovat més la sanció, afirmen els experts consultats.

ESCRIPTURES I DESPESES DE COMPRA

En les comunicacions s’exigeix un profús llistat de documentació. En una de les cartes a les quals ha tingut accés EL PERIÓDICO es reclama «l’escriptura d’adquisició de vivenda, o en el seu cas, contracte privat de compravenda i justificants de despeses de compra (notaria, registre de la propietat, IVA, impost de transmissions patrimonials...); escriptura de constitució del préstec hipotecari o, en el seu cas, acreditació del préstec personal. I si el préstec és subrogat o ampliat, també escriptures de cancel·lació del préstec anterior i de constitució del nou préstec, així com justificants del capital pendent d’amortitzar en el moment de la cancel·lació; justificants dels pagaments realitzats que hagin sigut objecte de deducció en el present exercici.

Però s’exigeixen molts altres comprovants com un «certificat històric d’empadronament a més de qualsevol altre document que permeti acreditar que l’immoble en qüestió constitueix la vivenda habitual». També «documentació justificativa de les quantitats deduïdes» per vivenda habitual en cas que ho hagués fet amb una anterior, així com «factures de consum elèctric de la vivenda de gener a desembre de l’exercici comprovat» i «factures de consums realitzats a la vivenda per un altre tipus de subministraments».

0 Comentaris